Module 1: Basiskennis sociaal domein

Utrecht 28 oktober 2019 Klassikaal 4 dagen 24,5 uur €1460,-

Jij beschikt over de basiskennis voor het integraal werken

 

Deze opleiding is het (online) kennis onderdeel van de 8-daagse opleiding “De integrale professional” en kan los gevolgd worden.
De integrale professional, werkzaam in integrale sociale teams zoals wijkteams en gebiedsteams, is een nieuwe functie sinds de transformatie in het sociaal domein in 2015 is ingezet. De integrale professional (ook wel T-shaped professional genoemd) is geïntroduceerd als antwoord op de vele hulpverleners waar inwoners met meerdere problemen mee te maken krijgen. Werken met integrale professionals en integrale teams zorgt ervoor dat de ondersteuning niet is opgeknipt en dat inwoners/gezinnen een vast aanspreekpunt krijgen.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Je hebt de ambitie of je bent reeds werkzaam in een (sociaal) wijkteam of gebiedsteam en je wilt als inhoudelijk deskundige van betekenis zijn in het integraal werken. Of je komt als specialist op het gebied van Wmo, jeugdhulp, participatie of als wijkverpleegkundige te werken binnen een wijkteam en je wilt vanuit brede kennis je nieuwe taak aanpakken. Dan is deze opleiding zeer geschikt. Voorwaarde voor deelname is dat je een relevante mbo-4 of hbo-opleiding als achtergrond hebt.

Opmerking: Wanneer je als team meer wilt professionaliseren in het integraal werken, is een incompany opleiding mogelijk. Neem dan contact op met één van onze opleidingsadviseurs en er wordt een training op maat gemaakt.

Leervorm

Deze opleiding wordt in blended learning-vorm aangeboden. Blended learning is de combinatie van e-learning en klassikaal leren en biedt veel voordelen:

 • Snel: je kunt direct starten;
 • Flexibel: je leert waar en wanneer het jou (of je team) uitkomt;
 • Efficiënt: je verliest geen reistijd;
 • Voordelig: je bespaart reiskosten;
 • Effectief: je leert in je eigen tempo en kunt lesstof terugkijken.
 • Tijdens de klassikale lessen kun je kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Bender heeft een eigen leeromgeving: de Bender Academie.

Programma

Je hebt de mogelijkheid om de kennismodule los te volgen. Wil je de volledige opleiding “De integrale professional” volgen? Kijk dan op bendergroep.nl voor de totale inhoud van basiskennis én de praktijk van De integrale professional.

 

Module 1Basiskennis sociaal domein (24,5 uur zelfstudie)4 dagen

 

Module 1 Basiskennis sociaal domein

Het betreft een blended learning traject met een groot aanbod e-modules (online kennismodules).

 

E-modules

In deze opleiding worden verschillende e-modules aangeboden vanuit de digitale leeromgeving van de Academie. Dit is ter kennisverbreding op het gebied van wetgeving en doelgroepen op de domeinen Jeugd en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De e-modules van de Participatie zijn nieuw, binnen de Schulddienstverlening wordt uitleg gegeven over het Vrij Te Laten Bedrag.

 

Domein Jeugd:

 • E-module: Van jeugdzorg naar jeugdhulp (60 minuten);
 • E-module: Wettelijk kader Jeugdwet (120 minuten);
 • E-module: Ontwikkeling van het kind (90 minuten);
 • E-module: Psychiatrie, Jeugdige met een beperking (90 minuten);
 • E-module: Somatiek, Jeugdige met een beperking (60 minuten);
 • E-module: Cognitief, Jeugdige met een beperking (90 minuten);
 • E-module: Het gezin en ouders met een beperking (60 minuten).

Totale uren zelfstudie: 9,5 uur

 

Domein Wmo:

 • E-module: Introductie Wmo (45 minuten);
 • E-module: Aanpalende wetgeving (45 minuten);
 • E-module: Maatwerkvoorzieningen Wmo (30 minuten);
 • E-module: Financiering binnen de Wmo (30 minuten);
 • E-module: Rapporteren en beschikkingen (30 minuten);
 • E-module: Classificatiesystemen (30 minuten);
 • E-module: Doelgroep Wmo somatische aandoeningen (120 minuten);
 • E-module: Doelgroep Wmo cognitieve aandoeningen (45 minuten);
 • E-module: Doelgroep Wmo psychiatrische aandoeningen (45 minuten);
 • E-module: Medische informatie en advies (30 minuten).

Totale uren zelfstudie: 7,5 uur

 

Domein Participatie:

 • E-module: Participatiewet de rechtmatigheid;
  Deel 1: 90 minuten
  Deel 2: 60 minuten
  Deel 3: 90 minuten
 • E-module: Participatiewet de doelmatigheid (90 minuten);
 • E-module: Bijzondere bijstand (60 minuten).
  Totale uren zelfstudie: 6,5 uur

 

Domein Schulddienstverlening:

 • E-module: Vrij Te Laten Bedrag (VTLB) –  Basis (60 minuten);
  Totale uren zelfstudie: 1 uur

 

Klassikaal

In de klassikale dagen in deze opleiding gaat het om het verdiepen van de kennis vanuit de e-modules van wetgeving en doelgroepen, naar de praktijk. De verbrede kennis wordt vanuit praktijk middels opdrachten en casuïstiek besproken. Er is aandacht voor het domein schulddienstverlening en welzijn, die binnen de zelfstudie nog niet aan bod zijn gekomen.

 

Dag 1: Kader van het sociaal domein

In deze dag wordt de basiskennis vanuit e-modules (domeinbreed) doorgevoerd naar de praktijksituatie als integraal professional. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Visie- en uitgangspunten sociaal domein;
 • Afbakening en samenwerking van wetgeving binnen het sociaal domein    (Wmo/Jeugd/SDV/PW);
 • Afbakening en samenwerking van wetgeving, aanpalend aan het sociaal domein (Zvw   en Wlz);
 • Omgaan met persoonsgegevens en privacy;
 • Wat cliëntondersteuning concreet betekent;
 • Bevorderen van zelfredzaamheid en participeren nader belicht;
 • Hoe een integrale toegang eruit zou kunnen zien;
 • Welke partijen betrokken zijn bij de toegang en de uitvoering van deze wetten;
 • De effectiviteit van het werken binnen het sociale domein.

 

Dag 2: Oorzaak schulden en het proces naar oplossingen

De integrale professional zal regelmatig te maken krijgen met mensen met schuldenproblematiek. Om deze in een integrale praktijk goed te kunnen ondersteunen, is basiskennis van schulddienstverlening een vereiste. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De beslagvrije voet;
 • Ontstaan van schulden (4 soorten);
 • Financiële problemen herkennen;
 • Het proces van schulddienstverlening;
 • De positie van de generalist in het schulddienstverleningstraject;
 • Niet-saneerbare schulden en overige schulden die een schuldsanering in de weg staan of niet onder het ‘schone lei’ beginsel vallen.

 

Dag 3: Vraagverkenning en mogelijkheden in het voorliggend veld

Binnen de Toegang is het belangrijk om de “vraag achter de vraag” van de inwoner/ het gezin concreet te maken. Het doel van de wetgeving is het bevorderen van de zelfredzaamheid. Wat zijn de mogelijkheden op eigen kracht? De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het belang van de vraagverkenning vanuit verschillende levensdomeinen;
 • Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van welzijn -wonen- werken- etc?;
 • Wat is zelfredzaam-zijn?;
 • Visualiseren van de vraagverkenning in samenspel met de inwoner en zijn omgeving, en met de jeugdige en zijn gezin;
 • Algemene voorzieningen en de sociale kaart;
 • Preventie en lokale ondersteuningsmogelijkheden van de omgeving/het gezin;
 • Vrijwillige ondersteuning en vrijwilligers.

 

Dag 4: Maatwerk  voor ondersteuning voor volwassenen en jeugd

Als integraal professional ben je een toegangspoort voor ondersteuning en zorg. Dat is de reden dat je op de hoogte moet zijn van voorliggende mogelijkheden en zicht moet hebben op de voorzieningen op indicatie. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Hulp bij huishouden;
 • Individuele begeleiding en dagbesteding;
 • Rolstoelen en vervoersvoorzieningen;
 • Losse woonvoorzieningen en woningaanpassingen;
 • Jeugdhulpvoorziening binnen het vrij toegankelijk kader zoals onderwijs & opvang, ketenpartners zoals GGD (jeugdarts) en consultatiebureau;
 • Jeugdhulpvoorzieningen op indicatie zoals, begeleiding op school en bij de opvoeding, begeleiding ter verbetering zelfredzaamheid en dagbesteding, persoonlijke verzorging en verpleging;
 • Bijzondere bijstand en de bijstandsuitkering;
 • Mogelijkheden op het gebied van dagbesteding en vrijwilligerswerk;
 • Mogelijkheden voor ondersteuning bij schulden.

Resultaat

 • Je kent de (wettelijke) basis van de verschillende domeinen in het sociaal domein, zodat je een grote bagage hebt aan kennis om de inwoner/het gezin te informeren;
 • je leert inwoners/ gezinnen te ondersteunen bij basale vaardigheden zoals wonen, werken, omgaan met geld, opvoeden, gezondheid en het onderhouden van sociale contacten;
 • je werkt vanuit vraagverkenning en weet in gesprek te komen over maatwerk ter ondersteuning van de inwoner in de leeftijd van 0-100 jaar.

Data

Maandag 28 oktober, 4, 11 en 18 november 2019

 

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 1.460,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).