Geaccrediteerd

Module 2: Doelgroep Jeugd en gezin

Utrecht 10 oktober 2019 Klassikaal 3 dagen 10 uur €1125,-

Deze jeugdigen en ouders kom je tegen

 

Jeugdigen (met beperkingen) en gezinnen met opvoedproblemen vormen de doelgroep Jeugd & Gezin. Om hen goed te kunnen begrijpen, heb je kennis nodig van meest voorkomende (ontwikkelings)stoornissen en de gevolgen daarvan op het dagelijks functioneren. Dit maakt dat je gemakkelijker een inschatting kunt maken in welke mate er problemen zijn bij het welzijn en de veiligheid, het opvoeden & opgroeien van jeugdigen. Ook wordt aandacht besteed aan ouders die problemen hebben met opvoeden.

 

Dankzij de kennis die je in deze module opdoet weet je meer over de jeugdige en zijn gezin die je tegenkomt in het jeugddomein.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Ben jij werkzaam als jeugdconsulent? Wil je je om- of bijscholen tot jeugd- en gezinsprofessional bij een gemeente of heb je de ambitie om in het jeugddomein werkzaam te zijn? Ga je weer herintreden? Dan is deze opleiding zeer geschikt. Voorwaarde voor deelname is dat je een relevante mbo-4 of hbo-opleiding hebt.

Leervorm

Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Programma

Tijdens de module wordt een groot aantal (ontwikkelings)stoornissen behandeld. Je leert welke beperking welke invloed heeft. Dit maakt dat je gemakkelijker kunt inschatten in welke mate er problemen zijn, als het gaat om de welzijn en veiligheid, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen. Ook wordt aandacht besteed aan ouders die problemen hebben met opvoeden. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

  • Verloop van de ontwikkeling van jeugdigen;
  • Jeugdigen met psychiatrische problematiek;
  • Jeugdigen met een verstandelijke en/of lichamelijke en/of zintuiglijke beperking;
  • Jeugdigen met chronische (somatische) aandoeningen (o.a Stofwisselingsziekte);
  • Jeugdigen met dyslexie;
  • Draagkracht/draaglast van jeugdige/ouders en het gezin als systeem;
  • Ouders met beperkte opvoedvaardigheden (vanuit eigen problematiek, zoals licht verstandelijk beperkt/psychiatrie/chronisch ziek);
  • Signaleren van latente opvoedvragen;
  • Relevante onderzoeksgegevens van de diverse doelgroepen;
  • Inzicht in behandelmogelijkheden en zonodig aanvullend advies opvragen.

Resultaat

Je leert …


… Welke verschillende (ontwikkelings)stoornissen er kunnen voorkomen bij jeugdigen;
… Hoe de beperking of stoornis invloed kan hebben op het dagelijks functioneren van jeugdige én gezin;
… Hoe deze jeugdigen zich kunnen ontwikkelen, zich kunnen (leren) aanpassen;
… Welke ondersteuningsbehoefte deze jeugdigen en hun ouders hebben;
… Wat er nodig is om goed onderzoek te kunnen doen;
… Hoe samengewerkt kan worden met hulpverleners.

 

Je ontvangt een “Certificaat”, waarop je accreditatiepunten staan vermeld, indien je minimaal 80% van de cursusdag hebt gevolgd.

 

Accreditatie
Module 2 van de opleiding jeugdconsulent is SKJ geaccrediteerd voor in totaal 29.50 punten.

Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze opleiding als bij- of nascholing registreren.

Data

Donderdag 10, 31 oktober en 7 november 2019

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 1.125,-. (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).