Module 2: De inwoner en zijn ondersteuningsvraag

Utrecht 8 oktober 2019 Klassikaal 3 dagen 4 uur €1125,-

Binnen de Wmo heb je te maken met een zeer gevarieerde doelgroep. Je kunt denken aan ouderen, mensen met lichamelijke beperkingen, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met psychische problemen. Zij hebben ondersteuningsvragen op het gebied van zelfredzaamheid en participatie. Om de hulpvragen goed te kunnen begrijpen, heb je kennis nodig van de oorzaken van de beperkingen en de gevolgen daarvan in het dagelijks leven. Dankzij de kennis die je in deze module opdoet, kun je een goede inschatting maken van de situatie en meedenken over passende oplossingen als het gaat om participatie en zelfredzaamheid.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Wil je je om- of bijscholen tot Wmo consulent? Ga je weer herintreden in de Wmo? Dan is deze cursus zeer geschikt. Voorwaarde voor deelname is dat je een relevante mbo-4 of hbo-opleiding hebt?

Leervorm

Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Programma

Tijdens de module worden de verschillende doelgroepen behandeld. Je vergroot je medische kennis en je leert gericht te observeren naar zowel fysiek functioneren als naar gedrag. Hierdoor kun je beter inschatten wat de dagelijkse problemen zijn. Maar ook wat de cliënt nodig heeft om beter te kunnen functioneren.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

  • De ICF, het begrippenkader in de gezondheidszorg;
  • welke vragen je in het gesprek kan stellen om goed zicht te krijgen op het functioneren;
  • aandachtspunten voor goed inschatten van de hulpvraag;
  • wat een verstandelijke of zintuiglijke beperking betekent;
  • psychiatrische stoornissen en psychosociale problemen en overbelasting;
  • mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH);
  • ziektebeelden die een lichamelijke beperking tot gevolg hebben zoals reuma, osteoporose, hart- en vaatziekten, longaandoeningen en nieuwvormingen;
  • somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK);
  • hoe samenwerking met andere disciplines/hulpverleners meerwaarde kan hebben;
  • hoe je goed onderzoek doet (waaronder opvragen aanvullend advies bij een medisch adviseur).

Resultaat

Je leert …
… wat veel voorkomende ziektebeelden en stoornissen zijn in de Wmo;
… welke psychische en lichamelijke beperkingen er kunnen optreden in het dagelijks functioneren;
… welke problemen daardoor ten aanzien van zelfredzaamheid en participatie kunnen optreden;
… waarbij deze mensen ondersteuning nodig hebben;
… wat er nodig is om goed onderzoek te doen;
… hoe je samenwerkt met hulpverleners.

 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je minimaal 80% van de cursus of opleiding hebt bijgewoond.

Data

Dinsdag 8, 29 oktober en 5 november 2019

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 1.125,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).