Module 2 en 3: De praktijk van de integrale professional

Utrecht Meerdere startdata Klassikaal 4 dagen 3 uur €1460,-

Competenties en methodisch werken

Deze opleiding is het praktijkgerichte onderdeel van de 8-daagse opleiding “De integrale professional” en kan los gevolgd worden. De modules binnen de opleiding “De praktijk van de integrale professional” gaan over methodisch werken en competenties.
De integrale professional, werkzaam in integrale sociale teams zoals wijkteams en gebiedsteams, is een nieuwe functie sinds de transformatie in het sociaal domein in 2015 is ingezet. De integrale professional (ook wel T-shaped professional genoemd) is geïntroduceerd als antwoord op de vele hulpverleners waar inwoners met meerdere problemen mee te maken krijgen. Werken met integrale professionals en integrale teams zorgt ervoor dat de ondersteuning niet is opgeknipt en dat inwoners/gezinnen een vast aanspreekpunt krijgen.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Je hebt de ambitie of je bent reeds werkzaam in een (sociaal) wijkteam of gebiedsteam en je wilt jezelf (meer) professionaliseren op het gebied van competenties in het integraal werken. Dan is deze opleiding zeer geschikt. Of je komt als specialist op het gebied van Wmo, jeugdhulp, participatie of als wijkverpleegkundige te werken binnen een wijkteam en je wilt vanuit de juiste methodiek en beroepshouding je nieuwe taak aanpakken. Voorwaarde voor deelname is dat je een relevante mbo-4 of hbo-opleiding als achtergrond hebt.

Opmerking: Wanneer je als team meer wilt professionaliseren in het integraal werken, is een incompany opleiding mogelijk. Neem dan contact op met één van onze opleidingsadviseurs en er wordt een training op maat gemaakt.

Leervorm

Deze opleiding wordt in klassikale vorm aangeboden. Het gaat hier om ervarend leren, het praktijkgericht leren & zelfreflectie.
Bender heeft een eigen leeromgeving: de Bender Academie.

Programma

Deze opleiding bestaat uit twee modules, zie onderstaand schema. Wil je de volledige opleiding volgen? Kijk dan op de bendergroep.nl bij de opleiding “De integrale professional”.

 

Module 2Methodisch werken (1 uur zelfstudie)2 dagen
Module 3Beroepshouding en competenties (2 uur zelfstudie)2 dagen

 

Module 2: Methodisch werken

Inleiding

Voor de integraal professional zijn verschillende methodieken belangrijk. Het geeft je visie en tools om mee te werken. We lichten er een aantal uit in deze module, namelijk:

 • 1 Gezin/1 plan/1 regisseur;
 • Systemisch werken;
 • Presentiebenadering;
 • Netwerkbenadering;
 • Waarderend kijken.

 

Dag 1: 1 gezin/1 plan/1 regisseur –  systemisch werken

Je maakt kennis met de achtergrond en de bedoeling van de aanpak “1 gezin,1 plan, 1 regisseur”. Een aanpak die de integrale professionals en de inwoner/het gezin helpt om overzicht en eenvoud te bewaren en tot effectieve en duurzame oplossingen te komen, zeker als er sprake is van meervoudige problematiek. Vanuit de aanpak wordt systemisch gewerkt: bij meerdere vragen of problemen worden deze in het gehele systeem (gezin, familie, persoonlijk netwerk) en in samenhang met alle leefgebieden bekeken. Deze module geeft je inzicht in de aandacht die nodig is voor de context van inwoners/gezinnen en dat deze context mede bepalend is voor de keuzes die gemaakt worden. Je ontvangt handvatten om systemisch te werken.

 

Dag 2: Presentiebenadering – Netwerkbenadering – Waarderend kijken

Een integrale professional is in staat om daar waar nodig ‘er echt te zijn’ voor de inwoner die hulp vraagt of nodig heeft. Je wordt meegenomen in de Presentie-filosofie, in Nederland op de kaart gezet door Andries Baart. Hoe werkt het werken vanuit Presentie en wat vraagt dit van jou als integrale professional? De presentiebenadering is een manier van werken die de relationele afstemming tussen zorggever en cliënt als basis voor hulp en steun ziet. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten op de ander, en op wat hij/zij nodig heeft. Leefwereld-gerichtheid en perspectiefwisseling zijn centrale begrippen.

Er wordt vanuit de overheid in toenemende mate een beroep gedaan op het netwerk van de zorgvrager. Werken vanuit de netwerkbenadering vraagt een bepaalde manier van kijken en vragen stellen. Hoe breng je een sociaal netwerk in kaart? Welke vragen stel je? En hoe maak je haalbare doelen om het netwerk te versterken? Waarderend onderzoeken (appreciative Inquiry), is een manier van kijken en doen. Het is een buitengewoon krachtig instrument om positieve verandering te genereren. Om tot duurzame oplossingen met inwoners/gezinnen te komen is het belangrijk dat deze oplossingen aansluiten op de intrinsieke motivatie, krachten, eerder behaalde successen en het talent van de inwoner/het gezin zelf. Met een huiswerkopdracht ga je oefenen in je eigen omgeving en/of binnen de praktijk.

 

Module 3: Beroepshouding en competenties

Inleiding

Jouw succes als integraal professional zal voor een groot deel afhangen van jouw competenties en beroepshouding. Dit staat in deze module centraal. Het gaat hierbij om jouw drijfveren, zelfinzicht en talenten. Het is het laatste stukje in ‘de drieluik’: basiskennis sociaal domein, methodisch werken, beroepshouding en competentie. We gaan het hebben over:

 • De benodigde competenties;
 • Kostenbewust handelen;
 • Gezondheid & gedrag;
 • Perspectiefgesprekken.

 

Dag 3: Competenties en kostenbewust handelen

Het lijkt wel alsof er van een integrale professional verwacht wordt “een schaap met vijf poten” te zijn. Dat kan natuurlijk niet. Wel wordt een nieuwe mix van kennis, vaardigheden en competenties gevraagd, zodat je een generalist bij de inwoner/jeugdige en in de omgeving (buurt, wijk, dorp) bent en specialist in je team. Op deze dag gaat het om inzicht en bewustwording van een match in jouw competenties en die van de integrale professional. Integraal werken moet opleveren dat er slimmere en effectieve, duurzame oplossingen gevonden worden. Ten dienste van inwoners maar ook voor de portemonnee van de (lokale) overheden om de zorgkosten te beheersen. Kostenbewust handelen is ook een belangrijke competentie, die mede moet bijdragen aan een succesvolle transformatie. Je leert hoe je inzicht krijgt in de kosten en welke financiële effecten van sociale teams doorgaans worden verwacht. Zonder kosteninzicht geen kostenbewustzijn.

 

Dag 4: Hoe zet jij jezelf in als integrale professional?

Deze laatste dag gaat om bewustwording van jezelf in de rol van integrale professional. In de ochtend staat centraal hoe jij de ander ‘in beweging’ krijgt en de inwoner/het gezin grip teruggeeft op het eigen leven. We spreken over een gezonde leefstijl, het voeren van perspectiefgesprekken en de kracht van ‘vuurtjes zoeken’. In de middag gaat het over jou als werker en ook de mensen waarmee je werkt (het team en de inwoners/gezinnen). Jij kunt een verschil maken met de manier waarop jij je werk doet. Maar hoe doe je dat? Welke kennis en ervaring heb jij en hoe zet je dit in je werk in? Het maken van jouw ‘glunderbord’ helpt je in de zelfreflectie.

Resultaat

 • Je leert verschillende mogelijkheden gericht op generalistische competenties zoals, motiverende gespreksvoering en het voeren van perspectiefgesprekken, nabij kunnen zijn – zowel vanuit empathie als vanuit normen en waarden -, het ondersteunen in eigen kracht en regie en die van het netwerk, en het leggen van verbindingen tussen formele en informele zorg;
 • je kent het belang van aansluiten op het (soms) complexe bestaan van inwoners (0-100 jaar) met uitdagingen op meerdere leefgebieden;
 • je kent het belang van het voeren van de (volledige) regierol, wanneer de inwoner/het gezin zelf hierin (tijdelijk) niet in staat is;
 • je werkt vanuit professionele onafhankelijkheid en tegelijkertijd op basis van kaders zoals beleidsregels en verordeningen van de betreffende gemeente. Ook wordt een positief-kritische en reflecterende houding en kostenbewustzijn gevraagd ten aanzien van oplossingsrichtingen.

Data

Maandag 13, 20, 27 mei en 3 juni 2019

 

Maandag 25 november en 2, 9, 16 december 2019

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 1.460,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).