Module 2: Voorliggende voorzieningen en belastingen

Utrecht 30 oktober 2019 Klassikaal 2 dagen €770,-

Voordat een bijstandsuitkering voor de algemene kosten van levensonderhoud wordt toegekend (maar ook gedurende de bijstandsverstrekking), moet worden onderzocht of er zogenaamde ‘voorliggende voorzieningen’ zijn. Daarnaast neemt de Belastingdienst een steeds belangrijkere rol in bij het inkomen van een bijstandsgerechtigde. Zo is met de komst van de Participatiewet de alleenstaande oudernorm verlaagd en is de toeslag op grond van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (het kindgebonden budget) verhoogd. Heffingskortingen zorgen voor een hoger netto inkomen als betrokkene werkt. Tijdens deze module bespreken we een breed spectrum aan voorliggende voorzieningen en de fiscale regels die van invloed zijn op de uitkering.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De module voorliggende voorzieningen en belastingen is bestemd voor iedereen die met de uitvoering van de Participatiewet en met voorlichting aan bijstandsgerechtigden te maken heeft. Tevens wil je meer weten over voorliggende voorzieningen en de gevolgen voor de bijstandsverlening.

Leervorm

Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Programma

Je wordt op hoofdlijnen door het brede spectrum van voorliggende voorzieningen geleid, waaronder de ‘sociale zekerheidskaart’. Tevens krijg je inzicht in de fiscale regels die mogelijk van invloed zijn op de Participatiewet. De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 

 • Hoe ziet het fiscale stelsel er uit;
 • de verschillende definities in de Participatiewet en bij de Belastingdienst;
 • loonheffingskortingen en voorlopige teruggaaf van belastingen;
 • de aanslag en de teruggaven;
 • de toeslagen;
 • wat zijn voorliggende voorzieningen in de zin van de Participatiewet;
 • studiefinanciering (Wsf en Wtos);
 • werknemer en werkloosheid (WW, IOW en IOAW);
 • werknemer en ziekte (ZW, loondoorbetaling, WIA, Wet Wajong);
 • volksverzekeringen (AOW, AKW en ANW);
 • zorgverzekering.

 

Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je situaties te herkennen waarin mogelijk sprake is van een voorliggende voorziening.

Resultaat

Na afloop van deze module ben je in staat om de fiscale componenten op een juiste wijze te interpreteren en bijstandsgerechtigden daarover te informeren. Tevens leer je de diverse voorliggende voorzieningen kennen uit de brede ‘sociale zekerheidskaart’ en de relatie met de Participatiewet. Daarnaast leer je situaties te herkennen waarin mogelijk sprake is van recht op een voorliggende voorziening.

 

Je ontvangt een “Certificaat” indien je minimaal 80% van de cursus hebt bijgewoond.

Data

Woensdag 30 oktober en 6 november 2019

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 770,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).