Module 3: Fraude en terugvordering

Utrecht 13 november 2019 Klassikaal 2 dagen €770,-

Fraudepreventie is een belangrijk onderdeel in de uitvoering van de Participatiewet. Fraude mag tenslotte niet lonen en het draagt niet bij aan het maatschappelijke draagvlak voor de sociale zekerheid. Om die reden moet een fraudesignaal in een zo vroeg mogelijk stadium herkend worden. Dat betekent dat steeds meer de nadruk komt te liggen op preventie van misbruik. Hoe doe je dat als gemeente? En wat moet je doen als een te hoge bijstandsuitkering is uitgekeerd of dat er ten onrechte is uitbetaald? Wanneer is het college bevoegd om ten onrechte verstrekte bijstand terug te vorderen? Sinds de invoering van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving bestaat bij fraude de verplichting om terug te vorderen.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De module fraude en terugvordering is bedoeld voor alle uitvoerende medewerkers van de Participatiewet. En voor deelnemers van de volledige opleiding klantmanager Werk en Inkomen.

Leervorm

Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Programma

In deze praktijkgerichte module staan we stil bij verschillende manieren van handhaven en de mogelijkheden die de Participatiewet daarvoor biedt. Tevens gaan lichten we de terugvorderingssystematiek toe aan de hand van casuïstiek.
Aan bod komen onder andere de volgende onderwerpen:

 

 • fraudegevoelige onderwerpen, zoals woon- en leefsituaties en inkomen en vermogen;
 • bestandsgegevens zoals Suwinet, Inlichtingenbureau;
 • bestuursrechtelijke bewijsmiddelen;
 • terugvordering als verplichting of bevoegdheid;
 • herziening of intrekking van een besluit;
 • hoofdelijke aansprakelijkheid;
 • verjaringstermijn en de zesmaanden-jurisprudentie;
 • bruto of netto;
 • mogelijkheden tot verrekenen;
 • terugvordering op grond van IOAW, IOAZ;
 • de beslagvrije voet;
 • jurisprudentie.

 

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en opdrachten lichten we de materie nader toe.

Resultaat

Na het volgen van de module fraude en terugvordering ben je in staat om fraudesignalen snel op te pikken en daar op een adequate manier op te reageren. Tevens leer je de theoretische en praktische aspecten rond terug- en invordering van bijstand kennen en hoe dat in de praktijk correct toe te passen.

 

Je ontvangt een “Certificaat” indien je minimaal 80% van de cursus hebt bijgewoond.

Data

Woensdag 13 en 20 november 2019

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 770,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).