Geaccrediteerd

Module 3: Vormen van Jeugdhulp (e-learning)

E-learning Thuisstudie 25 uur €921,-

Wat je als professional moet weten over mogelijke oplossingen en rapporteren

 

Je wilt meer kennis en inzicht in vormen van jeugdhulp en in de maatregelen van de jeugdbescherming? Wat is er zoal aan jeugdhulp aanwezig om mee te kunnen denken met de jeugdige en zijn ouders? Daarvoor moet je zelf goed op de hoogte zijn van de (innovatie)mogelijkheden binnen jouw gemeente.

 

Welke alternatieven zijn er voor maatwerkvoorzieningen? Wat kunnen ouders en jeugdige zelf oplossen? Waarvoor en op welke manier is het netwerk inzetbaar? Welke laagdrempelige vormen van jeugdhulp zijn er en welke maatwerkvoorzieningen zijn passend?

 

In deze module is aandacht voor het gezamenlijk opstellen van een plan van aanpak (gezins- /familieplan) met de jeugdige en zijn ouders. Door op de hoogte te zijn van de Jeugdbescherming weet je welke maatregelen er zijn wat deze inhouden. Vanuit de jeugdreclassering is de optie om de maatregel zo mogelijk ten uitvoer te maken in het vrijwillig kader. Wat is de visie hierover en wat is volgens jou reëel?

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Ben jij werkzaam als jeugdconsulent? Wil je je om- of bijscholen tot jeugd- en gezinsprofessional bij een gemeente of heb je de ambitie om in het jeugddomein werkzaam te zijn? Ga je weer herintreden? Dan is deze module zeer geschikt. Voorwaarde voor deelname is dat je een relevante mbo-4 of hbo-opleiding hebt.

Leervorm

Bender heeft een ruim aanbod aan e-learning binnen het sociaal domein.

E-learning kent grote voordelen:

  • Snel: je start op korte termijn;
  • Flexibel: je leert waar en wanneer het jou (of je team) uitkomt;
  • Efficiënt: je verliest geen reistijd;
  • Voordelig: je bespaart reiskosten;
  • Effectief: je leert in je eigen tempo en kunt lesstof terugkijken.

Bender heeft een eigen leeromgeving: de Bender Academie. Hier volg je de e-learning en maak je de opdrachten waarop je van je leerbegeleider feedback krijgt.

Programma

In de e-learning volg je verschillende online kennisprogramma’s / e-modules en maak je meerdere opdrachten. De opdrachten zijn praktijkgericht, waarbij het hebben van een geschikte werk- of stageplek gewenst is, maar niet noodzakelijk.

In module 3 zitten de volgende online kennisprogramma’s:

  • Participatieladder
  • Vormen van jeugdhulp
  • Onderscheid vrijwillig en gedwongen kader
  • Opstellen gezinsplan

Resultaat

Je leert …


… vormen van jeugdhulp (vrij toegankelijk en op indicatie) en vanuit jeugdbescherming kennen;
… de inhoud van maatregelen vanuit jeugdreclassering;
… belasting van de jeugdige, ouders en het netwerk te bepalen en wat er aan draagkracht gevraagd kan worden;
… doelen formuleren om jeugdigen veilig en gezond te laten opgroeien, de zelfredzaamheid te optimaliseren en de maatschappelijke participatie te bevorderen;
… een plan van aanpak te maken met aandacht voor jeugdige/ouders en gezin;
… de voorziening / het arrangement te onderbouwen als passende vorm van ondersteuning.

Verder ben je in staat om deze kennis toe te passen in verschillende (praktijk)opdrachten.

Je ontvangt een “Certificaat”, waarop je accreditatiepunten staan vermeld, indien je het e-learningtraject volledig hebt doorlopen en de opdrachten met voldoende resultaat hebt afgerond.

 

Accreditatie
Module 3 van de opleiding jeugdconsulent is SKJ geaccrediteerd voor in totaal 25.50 punten.

Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze opleiding als bij- of nascholing registreren.

Data

Je kunt direct na betaling factuur starten.

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 921,-. (vrij van btw en inclusief lesmateriaal).