Geaccrediteerd

Module 3: Vormen van Jeugdhulp

Utrecht 14 november 2019 Klassikaal 3 dagen 10 uur €1125,-

Wat je als professional moet weten over mogelijke oplossingen en rapporteren

 

Je wilt meer kennis en inzicht in vormen van jeugdhulp en in de maatregelen van de jeugdbescherming? Wat is er zoal aan jeugdhulp aanwezig om mee te kunnen denken met de jeugdige en zijn ouders? Daarvoor moet je zelf goed op de hoogte zijn van de (innovatie)mogelijkheden binnen jouw gemeente.

 

Welke alternatieven zijn er voor maatwerkvoorzieningen? Wat kunnen ouders en jeugdige zelf oplossen? Waarvoor en op welke manier is het netwerk inzetbaar? Welke laagdrempelige vormen van jeugdhulp zijn er en welke maatwerkvoorzieningen zijn passend?

 

In deze module is aandacht voor het gezamenlijk opstellen van een plan van aanpak (gezins- /familieplan) met de jeugdige en zijn ouders. Door op de hoogte te zijn van de Jeugdbescherming weet je welke maatregelen er zijn wat deze inhouden. Vanuit de jeugdreclassering is de optie om de maatregel zo mogelijk ten uitvoer te maken in het vrijwillig kader. Wat is de visie hierover en wat is volgens jou reëel?

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Ben jij werkzaam als jeugdconsulent? Wil je je om- of bijscholen tot jeugd- en gezinsprofessional bij een gemeente of heb je de ambitie om in het jeugddomein werkzaam te zijn? Ga je weer herintreden? Dan is deze opleiding zeer geschikt. Voorwaarde voor deelname is dat je een relevante mbo-4 of hbo-opleiding hebt.

Leervorm

Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Programma

Deze module geeft je inzicht in verschillende vormen van jeugdhulp, zodat je samen met de jeugdige en zijn ouders en andere professionals kunt bepalen wat voor hen maatwerk is.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

  • Preventie en lokale ondersteuningsmogelijkheden van het gezin/netwerk;
  • Participatieladders Jeugd, Gezin, Onderwijs en Vrije tijd;
  • Eigen kracht van het gezin/sociaal netwerk en gebruikelijke zorg door ouders;
  • Vrij toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen, maatwerkvoorzieningen, respijtzorg, gecertificeerde instellingen;
  • Regisseurschap in jouw gemeente en samenwerking met lokale instanties zoals scholen;
  • Jeugdbescherming vanuit vrijwillig en gedwongen kader;
  • Jeugdreclassering en VIV jeugd (verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd);
  • Gezins-/familieplannen.

Resultaat

Je leert …


… Vormen van jeugdhulp (vrij toegankelijk en op indicatie) en vanuit jeugdbescherming kennen;
….De inhoud van maatregelen vanuit jeugdreclassering;
… Belasting van de jeugdige, ouders en het netwerk te bepalen en wat er aan draagkracht gevraagd kan worden;
… Doelen formuleren om jeugdigen veilig en gezond te laten opgroeien, de zelfredzaamheid te optimaliseren en de maatschappelijke participatie te bevorderen;
… Een plan van aanpak te maken met aandacht voor jeugdige/ouders en gezin;
… De voorzieningte onderbouwen als passende vorm van ondersteuning.

 

Je ontvangt een “Certificaat”, waarop je accreditatiepunten staan vermeld, indien je minimaal 80% van de cursusdag hebt gevolgd.

 

Accreditatie
Module 3 van de opleiding jeugdconsulent is SKJ geaccrediteerd voor in totaal 29.50 punten.

Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze opleiding als bij- of nascholing registreren.

Data

Donderdag 14, 21 en 28 november 2019

 

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 1.125,-. (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).