Geaccrediteerd

Module 4: Het gesprek en het onderzoek bij gezinnen

Utrecht 12 december 2019 Klassikaal 2 dagen 6.5 uur €770,-

Hoe kun je de jeugdige (en zijn gezin) activeren?

 

Je wilt leren hoe je in een gesprek met ouders en jeugdige de ondersteuningsbehoefte helder kunt krijgen. Wat is de vraag achter de vraag? Hoe breng je integraal de situatie van het gezin in kaart? Hoe bepaal je samen de doelen? En hoe ga je over mogelijke oplossingsrichtingen met jeugdige en ouders in gesprek? Uiteraard komt in deze module ook aan bod hoe je de jeugdige/ouders motiveert tot het inzetten van de eigen kracht en het eigen netwerk.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Ben jij werkzaam als jeugdconsulent? Wil je je om- of bijscholen tot jeugd- en gezinsprofessional bij een gemeente of heb je de ambitie om in het jeugddomein werkzaam te zijn? Ga je weer herintreden? Dan is deze opleiding zeer geschikt. Voorwaarde voor deelname is dat je een relevante mbo-4 of hbo-opleiding hebt.

Leervorm

Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Programma

Tijdens de module draait het om specifieke gespreksvaardigheden die je kunt inzetten bij gesprekken met jeugdigen, ouders en gezinnen. Hierbij wordt ook de koppeling gemaakt met ‘het keukentafelgesprek’. Direct na de theorie wordt deze in praktijk gebracht door diverse praktische oefeningen. Op de laatste middag oefen je een (deel van een) gesprek met een acteur. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

  • Wat zijn de doelen, de structuur en de inhoud van het gesprek?;
  • wat is de juiste gesprekshouding en welke vaardigheden maken een open dialoog mogelijk?;
  • hoe voer je het gesprek met een jeugdige?;
  • wat is de afweging met wie (eerst) in gesprek en waarom?;
  • bewustwording van jouw ‘weerstand’ in bepaalde gesprekken;
  • hoe leid je een gesprek in en maak je bijvoorbeeld gebruikelijke zorg van ouders en de verhouding draaglast/draagkracht van/tussen gezinsleden en als systeem bespreekbaar?;
  • hoe breng je het netwerk in kaart en het gebruik van instrumenten ter visualisatie voor jeugdigen/ouders tijdens het gesprek;
  • het belang om jeugdige, ouders en hulpverleners bij elkaar te betrekken tijdens het proces;
  • samenwerkingsrelatie opbouwen met de ouders.

Resultaat

Je leert …
… op een effectieve wijze gesprekken te voeren als jeugdconsulent;
… afweging te maken met wie (eerst) in gesprek voor een goed proces en resultaat;
… diverse gesprekstechnieken en instrumenten kennen die je kunt gebruiken als jeugdconsulent;
… gesprekken voeren met meerdere mensen, waarin verschillende belangen een rol spelen.

 

Je ontvangt een “Certificaat”, waarop je accreditatiepunten staan vermeld, indien je minimaal 80% van de cursusdag hebt gevolgd.

 

Accreditatie
Module 4 van de opleiding jeugdconsulent is SKJ geaccrediteerd voor in totaal 19.5 punten.

Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze opleiding als bij- of nascholing registreren.

Data

Donderdag 12 en 19 december 2019

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 770,-. (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).