Module 4: Rapporteren en beschikken

Utrecht 27 november 2019 Klassikaal 1 dag €395,-

Het nemen van besluiten betekent veelal dat er een rapport en een beschikking gemaakt moeten worden. Het rapport en de beschikking vormen ook de basis voor juridische procedures. Naast schrijfvaardigheid moet dan ook worden voldaan aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het motiveringsbeginsel. In deze module bespreken we alle facetten van rapporteren en beschikken.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die in het kader van zijn functie rapportages en beschikkingen opstelt.

Leervorm

Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Programma

In het eerste deel staat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) – aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie – op het programma. De Awb vormt de basis voor het overheidshandelen en heeft zijn doorwerking in rapporteren en beschikken. We bespreken onder meer:

 

  • Begripsbepaling van een rapport en een beschikking;
  • De voorwaarden waaraan een rapport en beschikking moeten voldoen;
  • De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals bijvoorbeeld het motiveringsbeginsel;
  • De gevolgen van het niet nakomen van de voorwaarden.

 

Het tweede deel staat in het teken van de praktijk. Een van de lastigste dingen is het op juiste wijze motiveren van een besluit. Sluit de motivering wel aan bij het besluit? Hoe doe je dat en waar moet je op letten? Voor jou kan de beschikking duidelijk zijn, maar begrijpt de betrokkene wel wat jij bedoelt? Handvatten voor taalgebruik en een logische opbouw zijn hierbij van groot belang.

Resultaat

Na afloop van deze module ben je in staat om een inhoudelijk juridische rapportage en beschikking op te stellen.

 

Je ontvangt een “Certificaat” indien je de cursus hebt bijgewoond.

Data

Woensdag 27 november 2019

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 395,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).