Module 4: Schuldsoorten en schuldeisers

Utrecht 9 oktober 2019 Klassikaal 1 dag €395,-

Tijdens deze module gaan we in op de verschillende soorten schulden die cliënten kunnen hebben. Het is van belang deze soorten te kunnen onderscheiden, om te komen tot een oplossing die aansluit bij de cliënt. We besteden ook aandacht aan de verschillende schuldeisers omdat die, net als cliënten, ieder op eigen wijze behandeld willen/moeten worden.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Je beschikt over ten minste hbo-niveau, je wilt als schuldhulpverlener aan de slag en je wilt in korte tijd de daarvoor noodzakelijke kennis en vaardigheden leren.

Leervorm

Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Programma

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Veel voorkomende schulden, hun rangorde (en daarmee de positie van de betreffende schuldeiser);
  • niet-saneerbare schulden en overige schulden die een schuldsanering in de weg staan of niet onder het ‘schone lei’ beginsel vallen zoals bijvoorbeeld verkeers- of andere boetes en schadevergoedingen die het CJIB int, DUO-schulden; schulden van gewezen zelfstandigen, schulden als gevolg van een veroordeling die onherroepelijk is geworden;
  • de wijze waarop met de verschillende schulden in de praktijk moet worden omgegaan..

Resultaat

Je krijgt alle basiskennis die nodig is om een goede start te maken als schulddienstverlener. Je weet wat alle werkzaamheden inhouden, hoe schulddienstverlening is georganiseerd, met welke wet- en regelgeving je te maken krijgt en hoe je op de juiste manier gesprekken voert om te komen tot een goed plan van aanpak en een gemotiveerde cliënt.

Je ontvangt een “Certificaat” indien je de cursus hebt bijgewoond.

Data

Woensdag 9 oktober 2019

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 395,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).