Module 7: De Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

Utrecht 13 november 2019 Klassikaal 1 dag €395,-

Naast het minnelijke schuldregelingstraject bestaat in Nederland het wettelijke traject, de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). In deze module maak je kennis met de WSNP. Hoe verloopt dit traject, wat zijn de toelatingsvoorwaarden en wat zijn de gevolgen van het afronden van een WSNP-traject. Na het volgen van deze module heb je een goed beeld van de WSNP.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Je beschikt over ten minste hbo-niveau, je wilt als schuldhulpverlener aan de slag en je wilt in korte tijd de daarvoor noodzakelijke kennis en vaardigheden leren.

Leervorm

Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Programma

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Bespreking van de WSNP en het WSNP-traject op hoofdlijnen;
  • de taken, verantwoordelijkheden en verhouding tussen de verschillende actoren in een traject;
  • doelgroep van de WSNP en uitsluitingsgronden;
  • toelatingseisen voor de WSNP;
  • de aanvraagprocedure en de verplicht bij te voegen stukken;
  • de consequenties van toelating tot de WSNP voor de betrokkenen (schuldeisers en schuldenaar);
  • de eisen waar tijdens het traject aan moet worden voldaan en de gevolgen als dat niet gebeurt;
  • bespreking van begrippen als: postblokkade, boedelrekening, slotuitdeling, openbaar verslag;
  • het ‘schone lei’-beginsel (alsmede de schulden die daarbuiten vallen en de recente ontwikkelingen op dat vlak).

Resultaat

Je krijgt alle basiskennis die nodig is om een goede start te maken als schulddienstverlener. Je weet wat alle werkzaamheden inhouden, hoe schulddienstverlening is georganiseerd, met welke wet- en regelgeving je te maken krijgt en hoe je op de juiste manier gesprekken voert om te komen tot een goed plan van aanpak en een gemotiveerde cliënt.

Je ontvangt een “Certificaat” indien je de cursus hebt bijgewoond.

Data

Woensdag 13 november 2019

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 395,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).