Module 9: Het Gesprek

Utrecht 27 november 2019 Klassikaal 2 dagen €770,-

Een goede communicatie met alle betrokken partijen is cruciaal voor het goed verlopen van een schuldhulpverleningstraject. Tijdens deze tweedaagse module komt aan bod welke vaardigheden je hiervoor nodig hebt, hoe je omgaat met verschillende gesprekspartners en verschillende gespreksvormen.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Je beschikt over ten minste hbo-niveau, je wil als schulddienstverlener aan de slag en je wil in korte tijd de daarvoor noodzakelijke kennis en vaardigheden leren.

Leervorm

Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Programma

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Algemene communicatievaardigheden en verschillende communicatiestijlen;
  • reflectie op je eigen houding en referentiekader;
  • het aangaan van de relatie met de gesprekspartner(s);
  • omgaan met ‘bezwaartaal’ en weerstand;
  • het voeren van gesprekken en onderhandelen met de schuldenaar / schuldeiser;
  • reflecteren, bevestigen en samenvatten, focus aanbrengen, richting bepalen, behouden van het initiatief en de regie tijdens het gesprek;
  • motivatie- en oplossingsgerichte technieken;
  • het komen tot en nakomen van afspraken en de afronding van het gesprek.

Resultaat

Je krijgt alle basiskennis die nodig is om een goede start te maken als schulddienstverlener. Je weet wat alle werkzaamheden inhouden, hoe schulddienstverlening is georganiseerd, met welke wet- en regelgeving je te maken krijgt en hoe je op de juiste manier gesprekken voert om te komen tot een goed plan van aanpak en een gemotiveerde cliënt.

Je ontvangt een “Certificaat” indien je minimaal 80% van de cursus hebt bijgewoond.

Data

Woensdag 27 november en 4 december 2019

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 770,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).