Nieuwkomers en taakstelling

Utrecht Meerdere startdata Klassikaal 1 dag €395,-

Op grond van de Participatiewet kan iedere Nederlander of daarmee gelijkgestelde vreemdeling aanspraak maken op bijstand. Maar of iemand die niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit met een Nederlander gelijkgesteld kan worden is niet altijd even duidelijk. Ook een asielzoeker met een geldig verblijfsdocument moet in het kader van de taakstelling worden geholpen. Kennis van en inzicht in de vreemdelingenwetgeving is noodzakelijk voor een rechtmatige toekenning van bijstand.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Je bent werkzaam in het sociaal domein gericht op bijstandsverlening aan nieuwkomers.

Leervorm

Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Programma

Tijdens deze cursus gaan we in op onder meer:

 

  • Vreemdelingenwet 2000 en het vreemdelingenbeleid; wat doet de IND, het COA en Vluchtelingenwerk, wat betekenen nieuwkomers en de taakstelling;
  • Participatiewet; uitgangspunten van bijstandsverlening aan nieuwkomers, verblijfsrecht en verificatie in BRP, informatie uitwisseling met de IND;
  • Toenemend beroep op bijstand; voorschotten, ingangsdata, relatie bijstand en Zelfzorgarrangement (GZZA), uitzonderingen op de kostendelersnorm;
  • Integratie en participatie; mogen nieuwkomers een opleiding volgen, vanaf welk moment is een vluchtelingenkind leerplichtig en hoe is het leerlingenvervoer geregeld;
  • Bijzondere bijstand; krijgen nieuwkomers inrichtingskosten vergoed;
  • Het PIP: het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie.

Resultaat

Je leert in welke situaties wel of juist geen recht op bijstand bestaat voor niet-Nederlanders. Je maakt kennis met verblijfsdocumenten, verblijfsrechten en BRP-codes en wat dat allemaal betekent voor het recht op bijstand. Ook leer je wat de positie en de rol van de IND is en wat de relatie is tussen de IND en de gemeente. Je leert wat er wordt verwacht van gemeenten in het kader van de taakstelling en bijstandsverlening.

 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus hebt bijgewoond.

Data

Maandag 3 juni 2019

 

Donderdag 19 september 2019

 

Vrijdag 8 november 2019

 

 

 

 

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 395,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).