Het omgevingsplan in de transitiefase 2023-2030

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 1 dag

In deze workshop van een dag ga je praktisch aan de slag met de overgang van de Wet ruimtelijke ordening naar de Omgevingswet (de ‘transitiefase 2023-2030′). Tijdens deze fase moeten gemeenten hun tijdelijke omgevingsplannen van rechtswege ombouwen tot volwaardige omgevingsplannen die voldoen aan alle eisen van de Omgevingswet.

 

Een goede uitvoering van de transitiefase vraagt om een plan van aanpak, waarin een gemeente diverse keuzes maakt over hoe zij die transitie wil vormgeven. De workshop geeft je inzicht in de verschillende onderwerpen die daarbij aan bod moeten komen, de verschillende keuzemogelijkheden en de voor- en nadelen daarvan.

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De workshop is interessant voor gemeentelijke medewerkers die te maken hebben met het omgevingsplan tijdens de transitiefase, zoals projectleiders, (plan)juristen, vergunningverleners en projectmedewerkers Omgevingswet.

Leervorm

De cursus bestaat uit een groepsles, die klassikaal op locatie of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, en is er aandacht voor interactie en kennisdeling.

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Deel 1

 • Korte inleiding over het (tijdelijke) omgevingsplan
  • Structuur van het omgevingsplan
  • Inhoud en inhoudelijke eisen
  • Procedure
  • Afwijking: welke mogelijkheden?
  • De ‘opa’
  • Procedure afwijking
 • De transitiefase; drie verschillende sporen, waaronder de bruidsschat
 • Het plan van aanpak voor de transitiefase
  • Keuzemogelijkheden en consequenties; bijvoorbeeld: omgevingsplan aanpassen of ‘opa’ verlenen?
  • Planning, fasering en prioritering
  • Bestuurlijke en ambtelijke impact

 

Deel 2

We gaan dieper in op het werken met het tijdelijke omgevingsplan en afwijkingsvergunningen in de praktijk. Dit gebeurt aan de hand van casuïstiek uit de praktijk van alle dag.

Resultaat

Je leert:

 • de achtergrond en status van het omgevingsplan, het tijdelijke omgevingsplan, de ‘opa’ en de transitiefase, en hun betekenis voor de praktijk
 • wat er nodig is om te komen tot een goed plan van aanpak voor de transitiefase
 • welke keuzes spelen in de transitiefase, zoals die tussen ‘aanpassen omgevingsplan’ of ‘opa verlenen’

Je oefent hierbij met alledaagse casuïstiek.

 

Je ontvangt een bewijs van deelname.

Data

Donderdag 14 september 2023

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 495,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).