De Omgevingswet voor medewerkers buiten het ruimtelijk domein

Klassikaal (op locatie/online) 1 dagdeel

De Omgevingswet heeft niet alleen gevolgen voor medewerkers in het ruimtelijk domein. Ook andere (overheids)medewerkers gaan te maken krijgen met de gevolgen van deze wet, bijvoorbeeld medewerkers uit het sociaal domein. En wanneer de gemeenteraad ervoor kiest om de mogelijkheden tot vergunningsvrij bouwen te verruimen, heeft dit ook gevolgen als je werkt op het gebied van toezicht, handhaving, financiën, basisadministraties of de Wet Bibob.

Jouw betrokkenheid bij keuzes die aan de voorkant ‘in de harde kern van het ruimtelijk domein’ worden gemaakt, is dus nodig! En dat vraagt dat jij actief op de hoogte bent van de gevolgen van de Omgevingswet voor jouw werk.

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De cursus is interessant voor jou als jij niet in ‘de harde kern’ van het ruimtelijk domein werkt, maar wel met de gevolgen van de Omgevingswet te maken krijgt, en dus bij het maken van beleidskeuzes ‘aan de voorkant’ betrokken moet/wilt worden. Bijvoorbeeld als je werkt in het sociaal domein, bij een afdeling financiën of bij bestuursondersteuning.

Leervorm

De cursus bestaat uit een groepsles van 1 dagdeel, die klassikaal op locatie of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, en is er aandacht voor interactie en kennisdeling.

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Theoretische kennismaking op hoofdlijnen met de Omgevingswet
 • Interactieve werksessie, waarin je aan de slag gaat met samenwerking en integraal denken zoals de Omgevingswet die vereist.

Resultaat

Met deze cursus

  • maak je op hoofdlijnen kennis met de Omgevingswet
  • begrijp je betekenis van de Omgevingswet voor het ruimtelijk domein
  • leer je wat deze wet voor gevolgen heeft voor jouw werk buiten het ruimtelijk domein
  • leer je wat de veranderopgave inhoudt
  • weet je wat de Omgevingswet betekent voor de integrale samenwerking met jouw collega’s uit het ruimtelijk domein
  • word je gestimuleerd om zelf actief aan de slag te gaan met die samenwerking

 

Je ontvangt een bewijs van deelname.

Data

Donderdag 13 april 2023 (ochtend)

Donderdag 21 september 2023 (ochtend)

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 350,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).