Geaccrediteerd

Opleiding Jeugdconsulent e-learning

Utrecht E-learning 2 dagen 66 uur €2840,-

De opleiding tot jeugdprofessional binnen gemeente in 4 modules. De mogelijkheid voor een 5e module om te bewijzen hoe bekwaam jij bent voor de praktijk

 

Als jeugd- en gezinsprofessional bij een gemeente krijg je te maken met een grote diversiteit aan vragen en problemen waar jeugdigen (en zijn gezin) bij betrokken zijn. Als je nieuw bent in het vak, je gaat herintreden of je krijgt jeugdhulp als nieuw aandachtsgebied in je takenpakket, dan is deze gedegen, praktijkgerichte opleiding tot jeugdconsulent een interessante optie voor je. Deze flexibele opleiding bestaat uit vier modules die je onafhankelijk van elkaar kunt volgen. Afhankelijk van jouw voorkennis, het moment dat je wilt starten, kies je die modules die bij je passen. Wel zo efficiënt.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Ben jij werkzaam als jeugdconsulent? Wil je je om- of bijscholen tot jeugd- en gezinsprofessional bij een gemeente of heb je de ambitie om in het jeugddomein werkzaam te zijn? Ga je weer herintreden? Dan is deze opleiding zeer geschikt. Voorwaarde voor deelname is dat je een relevante mbo-4 of hbo-opleiding hebt.

Leervorm

Deze opleiding wordt in blended learning-vorm aangeboden. Blended learning is de combinatie van e-learning en klassikaal leren en biedt veel voordelen.

 

 • Snel: je start op korte termijn;
 • Flexibel: je leert waar en wanneer het jou (of je team) uitkomt;
 • Efficiënt: je verliest geen reistijd;
 • Voordelig: je bespaart reiskosten;
 • Effectief: je leert in je eigen tempo en kunt lesstof terugkijken.
 • Tijdens de klassikale lessen kun je kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

 

Bender heeft een eigen leeromgeving: de Bender Academie. Hier volg je de e-learning en maak je de opdrachten waarop je van je leerbegeleider feedback krijgt. De opdrachten zijn praktijkgericht, waarbij het hebben van een geschikte werk- of stageplek gewenst is, maar niet noodzakelijk.

Programma

 

Module 1Achtergronden en wettelijk kader van de Jeugdwet (15 uur zelfstudie)e-learning
Module 2De Jeugdige en zijn gezin (23,5 uur zelfstudie)e-learning
Module 3Jeugdhulp en jeugdbescherming (25,5 uur zelfstudie)e-learning
Module 4Het gesprek en het onderzoek bij gezinnen (2 uur zelfstudie)2 dagen
Module 5Proeve van bekwaamheidoptioneel

 

Module 1: Achtergronden en wettelijk kader van de Jeugdwet
In module 1 zitten opdrachten en de volgende online kennisprogramma’s:

 

 • E-module: Wettelijk kader Jeugdwet;
 • E-module: Van jeugdzorg naar jeugdhulp.

 

Module 2: De jeugdige en zijn gezin
In module 2 zitten opdrachten en de volgende online kennisprogramma’s:

 

 • E-module: Ontwikkeling van het kind;
 • E-module: Psychiatrie, Jeugdige met een beperking;
 • E-module: Somatiek, Jeugdige met een beperking;
 • E-module: Cognitief, Jeugdige met een beperking;
 • E-module: Het gezin en ouders met een beperking.

 

Module 3: Jeugdhulp en Jeugdbescherming
In module 3 zitten opdrachten en de volgende online kennisprogramma’s:

 

 • E-module: Participatieladder Jeugd;
 • E-module: Vormen van jeugdhulp;
 • E-module: Onderscheid vrijwillig en gedwongen kader;
 • E-module: Opstellen gezinsplan.

 

Module 4: Het gesprek en het onderzoek bij gezinnen

In module 4 zit het volgende online kennisprogramma:

 

 • E-module: Het gesprek met de jeugdige (en zijn gezin).

 

Voorafgaand aan de cursusdag volg je de e-module. In de klassikale cursus wordt de vertaling gemaakt naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Tijdens deze module draait het om de specifieke gespreksvaardigheden die je in kunt zetten bij gesprekken met jeugdigen en hun gezinnen. Hierbij wordt ook de koppeling gemaakt ‘met het keukentafelgesprek’. De theorie wordt behandeld en direct in de praktijk gebracht door middel van diverse oefeningen. Op de laatste (mid)dag oefen je een (deel van het) gesprek met een acteur.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod vanuit eigen praktijk:

 

 • Wat zijn de doelen, de structuur en de inhoud van het gesprek?;
 • Hoe voer je het gesprek met een jeugdige (en zijn gezin)?;
 • Wat is de afweging met wie (eerst) in gesprek en waarom?;
 • Hoe is jouw gesprekshouding en met welke vaardigheden maak jij een open dialoog mogelijk?;
 • Wat zijn jouw krachten en valkuilen in een gespreksvoering?;
 • Hoe ga je om met ‘weerstand’ in bepaalde gesprekken?;
 • Hoe leid je een gesprek in en maak je bijvoorbeeld gebruikelijke zorg van ouders bespreekbaar?;
 • Hoe maak jij de verhouding draaglast/draagkracht van de individuele gezinsleden en als systeem bespreekbaar?;
 • Hoe breng je het netwerk in kaart en maak je gebruik van instrumenten ter visualisatie voor jeugdigen (en zijn gezin) tijdens het gesprek?;
 • Het betrek je jeugdige, ouders en hulpverleners bij elkaar tijdens het proces?;
 • Hoe bouw jij een samenwerkingsrelatie op met jeugdige/ouders?

 

Module 5: Proeve van bekwaamheid Jeugd consulent (optioneel)
Met dit bekwaamheidscertificaat in de pocket ben jij DE jeugdprofessional

 

Proeve van bekwaamheid
De proeve van bekwaamheid bestaat uit een kennisgedeelte en een praktijkgedeelte. In de kennistoets worden vragen gesteld over de inhoud van alle modules. Deze toets maak je thuis. Je krijgt van de docent persoonlijk een reactie. Daarna voer je de praktijkopdracht uit “het voeren van een keukentafelgesprek”. Van te voren krijg je gegevens van een jeugdige (en zijn gezin) en je kunt je thuis hierop voorbereiden. Voor het gesprek met de jeugdige kom je naar onze locatie in Utrecht. Daar voer je het gesprek met de jeugdige (een acteur). Na het gesprek krijg je de gelegenheid te reflecteren op je werkwijze en hoor je van de acteur én van de beoordelaar hoe zij vonden dat het gesprek ging. Je krijgt waardevolle tips mee, waardoor je gesprekken met jeugdigen (en hun gezinnen) hierna nog beter gaan verlopen. Het laatste onderdeel van de proeve is het maken van een rapportage. Thuis verwerk je de gegevens uit het keukentafelgesprek in een familie-/gezinsplan en maak je een reflectieverslag van het gesprek. Deze worden nagekeken door de docent en ook hierop krijg je feedback.

 

Evaluatie
De beoordelaar geeft voor alle onderdelen een score en aan de hand daarvan wordt bepaald of je de proeve met goed gevolg hebt afgelegd.

Resultaat

Je leert…

 

 • Belangrijke onderwerpen binnen de huidige Jeugdwet (zoals de Toegang) en hoe het vanuit de vorige wetgeving was geregeld;
 • Over verschillende juridische maatregelen en met welke partijen je te maken hebt binnen deze wetgeving;
 • Over de beperkingen en stoornissen en welke invloed dit heeft op het dagelijks functioneren van de jeugdige en zijn gezin;
 • Zorgvuldig onderzoek te doen met aandacht voor de balans in draagkracht/draaglast en adequaat met elkaar samen te werken;
 • Verschillende vormen van jeugdhulp,  vrij toegankelijk en op indicatie en vanuit jeugdbescherming;
 • Jeugdreclassering en VIV jeugd (verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd);
 • Doelen formuleren, een gezinsplan opstellen van waaruit een passende ondersteuning kan worden onderbouwd met als doel ‘veilig en gezond’ opgroeien;
 • Een afweging te maken met wie het gesprek gevoerd moet worden, waarin verschillende belangen een rol spelen;
 • Bewust te worden wat jouw houding en non-verbale signalen zijn binnen de interactie met de jeugdige en zijn ouders en welke invloed hebben op het proces en het resultaat.

 

Je ontvangt per module (1 tot en met 3) een “Certificaat”, zodra je de opdrachten en de desbetreffende (e-)modules van de opleiding Jeugdconsulent hebt gevolgd. En indien je minimaal 80% van module 4 in de klassikale les hebt gevolgd. Hierop staan de totale accreditatiepunten vermeld.

 

Als je de proeve van bekwaamheid met goed gevolg hebt afgelegd, ontvang je tevens een certificaat met de vermelding van het aantal accreditatiepunten: jouw bekwaamheidscertificaat! Zo kun je aan je huidige of toekomstige werkgever aantonen dat je de kennis en vaardigheden bezit die een jeugdconsulent of jeugdprofessional hoort te hebben.

 

Accreditatie

De opleiding jeugdconsulent als blended learning (module 1 t/m 4) is SKJ geaccrediteerd voor in totaal 79 punten.
De Proeve van bekwaamheid is SKJ geaccrediteerd voor 16 punten.

Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze opleiding als bij- of nascholing registreren.

Data

Je kunt direct na betaling factuur starten.

Studiekosten

De kosten voor de opleiding zijn: € 2.840,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).

 

De kosten voor de Proeve van bekwaamheid zijn: € 395,-. Bij het volgen van de gehele opleiding tot jeugdconsulent krijg je 10% korting op de Proeve van bekwaamheid.

Voor een herkansing worden de volgende bedragen gerekend:

 

 • Kennistoets € 99,-
 • Rapportage € 99,-
 • Het gesprek € 197,-

Je kunt de opleiding ook modulair volgen.