Geaccrediteerd STAP-budget

Opleiding jeugdconsulent

Meerdere locaties Meerdere startdata Klassikaal (op locatie/online) 10 dagen

Als jeugdconsulent of als jeugdprofessional bij een gemeente krijg je te maken met een grote diversiteit aan vragen en problemen waar jeugdigen (en zijn gezin) bij betrokken zijn. Als je nieuw bent in het vak, je gaat herintreden of je krijgt jeugdhulp als nieuw aandachtsgebied in je takenpakket, dan is deze gedegen, praktijkgerichte opleiding tot jeugdconsulent een interessante optie voor je.

 

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Nu inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

STAP

Doelgroep

Ben jij werkzaam als jeugdconsulent? Wil je je om- of bijscholen tot jeugd- en gezinsprofessional bij een gemeente of heb je de ambitie om in het jeugddomein werkzaam te zijn? Ga je weer herintreden?  Dan is deze opleiding zeer geschikt. Voorwaarde voor deelname is dat je mbo-4 of hbo- werk- of denkniveau hebt.

Leervorm

De opleiding bestaat uit meerdere groepslessen, die klassikaal op locatie en/of online worden aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

 

Module 1 Achtergronden en wettelijk kader van de Jeugdwet (2 uur zelfstudie) 2 dagen
Module 2 Doelgroep jeugd en gezin (4 uur zelfstudie) 3 dagen
Module 3 Vormen van jeugdhulp (6 uur zelfstudie) 3 dagen
Module 4 Het gesprek en het onderzoek bij gezinnen (2 uur zelfstudie) 2 dagen
Proeve van bekwaamheid 1 dagdeel

 

Module 1: Achtergronden en wettelijk kader Jeugdwet

Leer de regels en het proces van de Jeugdwet

 

In module 1 krijg je een juridische basis over de Jeugdwet waarbij de vertaling gemaakt wordt naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk. We zorgen voor een goede afwisseling van theorie en actieve werkvormen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

 • Visie en uitgangspunten van de Jeugdwet, 1 gezin-1 plan-1 regisseur;
 • De (model) verordening, besluit van de Jeugdwet; pgb-financiering;
 • Omgaan met (privacygevoelige) gegevens;
 • Afbakening Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz);
 • Hoe de jeugdzorg voorheen was georganiseerd en wat nu de route voor een kind is;
 • De toegangsmogelijkheden voor de Jeugdwet;
 • Partijen die betrokken zijn bij de toegang en de uitvoering van de Jeugdwet;
 • De rol van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMKH) oftewel Veilig Thuis.


Module 2: Doelgroep jeugd en gezin

Deze jeugdigen en ouders kom je tegen

 

In deze module krijg je meer kennis over de jeugdige en zijn gezin die je tegenkomt in het jeugddomein. De meest voorkomende (ontwikkelings)stoornissen worden besproken en de gevolgen daarvan op het dagelijks functioneren. Hierdoor kun je een inschatting maken in welke mate er problemen zijn bij het welzijn en de veiligheid, het opvoeden & opgroeien van jeugdigen. Ook wordt aandacht besteed aan ouders die problemen hebben met opvoeden.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

 • Verloop van de ontwikkeling van jeugdigen;
 • Jeugdigen met psychiatrische problematiek;
 • Jeugdigen met een verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperking en/of zintuiglijke beperking;
 • Jeugdigen met chronisch (somatische) aandoening (o.a Stofwisselingsziekte);
 • Jeugdigen met dyslexie;
 • Draagkracht /draaglast jeugdige /ouders en het gezin als systeem;
 • Ouders met beperkte opvoedvaardigheden (vanuit eigen problematiek, zoals licht verstandelijk beperkt (LVB)/psychiatrie/chronisch ziek);
 • Signaleren van latente opvoedingsvragen;
 • Relevante onderzoeksgegevens van de diverse doelgroepen;
 • Inzicht in behandelmogelijkheden en zonodig aanvullend advies opvragen.


Module 3: Vormen van jeugdhulp

Wat je als professional moet weten over mogelijke oplossingen en rapporteren


Deze module geeft je inzicht in verschillende vormen van jeugdhulp, zodat je samen met de jeugdige en zijn ouders en andere professionals kunt bepalen wat voor hen maatwerk is. De inhoud van de maatregelen van jeugdreclassering worden ook besproken.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

 • Preventie en lokale ondersteuningsmogelijkheden van het gezin/netwerk;
 • Participatieladder Jeugd; participatieladder Gezin; participatieladder Onderwijs; participatieladder Vrije tijd;
 • Eigen kracht van het gezin/ sociaal netwerk; gebruikelijke zorg van ouders;
 • Vrij toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen, maatwerkvoorzieningen, respijtzorg, gecertificeerde instellingen;
 • Regisseurschap in jouw gemeente en samenwerking met lokale instanties zoals scholen;
 • Jeugdbescherming vanuit vrijwillig en gedwongen kader;
 • Jeugdreclassering en VIV jeugd (verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd);
 • Arrangementen en gezins-/familiegroepsplannen.

Module 4: Het gesprek en het onderzoek bij gezinnen
Hoe kan je de jeugdige (en zijn gezin) activeren?

 

Je start deze module met een e-module waarmee basiskennis wordt overgedragen. In de klassikale cursus bieden wij je twee intensieve en actieve cursusdagen aan. Naast verdieping op de theorie gaan we vaardigheden oefenen. Op de laatste (mid)dag oefen je een (deel van een) gesprek met een acteur.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod vanuit de eigen praktijk:

 

 • Wat zijn de doelen, de structuur en de inhoud van het gesprek?;
 • Hoe voer je het gesprek met een jeugdige (en zijn gezin)?;
 • Wat is de afweging met wie (eerst) in gesprek en waarom?;
 • Hoe is jouw gesprekshouding en met welke vaardigheden maak jij een open dialoog mogelijk?;
 • Wat zijn jouw krachten en valkuilen in een gespreksvoering?;
 • Hoe ga je om met ‘weerstand’ in bepaalde gesprekken?;
 • Hoe leid je een gesprek in en maak je bijvoorbeeld gebruikelijke zorg van ouders bespreekbaar?;
 • Hoe maak jij de verhouding draaglast/draagkracht van de individuele gezinsleden en als systeem bespreekbaar?;
 • Hoe breng je het netwerk in kaart en maak je gebruik van instrumenten ter visualisatie voor jeugdigen (en zijn gezin) tijdens het gesprek?;
 • Het betrek je jeugdige, ouders en hulpverleners bij elkaar tijdens het proces?;
 • Hoe bouw jij een samenwerkingsrelatie op met jeugdige/ouders?


Proeve van bekwaamheid

Met dit bekwaamheidscertificaat in de pocket ben jij dé jeugdprofessional


Proeve van bekwaamheid
De proeve van bekwaamheid bestaat uit een kennisgedeelte en een praktijkgedeelte. In de kennistoets worden vragen gesteld over de inhoud van alle modules. Deze toets maak je thuis. Je krijgt van de docent persoonlijk een reactie. Daarna voer je de praktijkopdracht uit “het voeren van een keukentafelgesprek”. Van te voren krijg je gegevens van een jeugdige (en zijn gezin) en je kunt je thuis hierop voorbereiden. Voor het gesprek met de jeugdige kom je naar de leslocatie. Daar voer je het gesprek met de jeugdige (een acteur). Na het gesprek krijg je de gelegenheid te reflecteren op je werkwijze en hoor je van de acteur én van de beoordelaar hoe zij vonden dat het gesprek ging. Je krijgt waardevolle tips mee, waardoor je gesprekken met jeugdigen (en hun gezinnen) hierna nog beter gaan verlopen. Het laatste onderdeel van de proeve is het maken van een rapportage. Thuis verwerk je de gegevens uit het keukentafelgesprek in een familie-/gezinsplan en maak je een reflectieverslag van het gesprek. Deze worden nagekeken door de docent en ook hierop krijg je feedback.

 

Evaluatie
De beoordelaar geeft voor alle onderdelen een score en aan de hand daarvan wordt bepaald of je de proeve met goed gevolg hebt afgelegd.

Resultaat

Je leert…

 • belangrijke onderwerpen binnen de huidige Jeugdwet (zoals de Toegang) en hoe het vanuit de vorige wetgeving was geregeld;
 • over verschillende juridische maatregelen en met welke partijen je te maken hebt binnen deze wetgeving;
 • over de beperkingen en stoornissen en welke invloed dit heeft op het dagelijks functioneren van de jeugdige en zijn gezin;
 • zorgvuldig onderzoek te doen met aandacht voor de balans in draagkracht/draaglast en adequaat met elkaar samen te werken;
 • verschillende vormen van jeugdhulp,  vrij toegankelijk en op indicatie en vanuit jeugdbescherming;
 • jeugdreclassering en VIV jeugd (verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd);
 • doelen formuleren, een gezinsplan opstellen van waaruit een passende ondersteuning kan worden onderbouwd met als doel ‘veilig en gezond’ opgroeien;
 • een afweging te maken met wie het gesprek gevoerd moet worden, waarin verschillende belangen een rol spelen;
 • bewust te worden wat jouw houding en non-verbale signalen zijn binnen de interactie met de jeugdige en zijn ouders en welke invloed hebben op het proces en het resultaat.

 

Je ontvangt een ‘Certificaat’, indien je alle opleidingsdagen hebt bijgewoond, je voldaan hebt aan de opdrachten en je de proeve van bekwaamheid met goed gevolg hebt afgelegd.

 

Accreditatie
De opleiding jeugdconsulent is SKJ geaccrediteerd voor in totaal 88,50 punten.Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze opleiding als bij- of nascholing registreren.

Data

Najaar 2023 locatie Utrecht:

 • Module 1: donderdag 21 september en 28 september 2023
 • Module 2: donderdag 5 oktober, 12 oktober en 2 november 2023
 • Module 3: donderdag 9 november, 16 november en 23 november 2023
 • Module 4: donderdag 30 november en 7 december 2023
 • Proeve van Bekwaamheid: donderdag 18 januari 2024 (Op afspraak)

Najaar 2023 locatie Eindhoven:

 •  Module 1: donderdag 12 oktober en 2 november 2023
 • Module 2: donderdag 9 november, 16 november en 23 november 2023
 • Module 3: donderdag 30 november, 7 december, 14 december 2023
 • Module 4: donderdag 21 december 2023 en 11 januari 2024
 • Proeve van Bekwaamheid (het gesprek): donderdag 1 februari 2024 (op afspraak)

Najaar 2023 locatie Zwolle:

 •  Module 1: dinsdag 31 oktober en 7 november 2023
 • Module 2: dinsdag 14 november, 21 november en 28 november 2023
 • Module 3: dinsdag 5 december, 12 december en 19 december 2023
 • Module 4: dinsdag 9 januari en 16 januari 2024
 • Proeve van Bekwaamheid (het gesprek): dinsdag 6 februari 2024 (op afspraak)

 

 

Studiekosten

De kosten voor de opleiding zijn: € 4.495,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet). Deze prijs is inclusief de proeve van bekwaamheid.

 

Stapbudget

Opleidingscode = 1010O3405

21-9-2023 – Opleiding Jeugdconsulent – locatie Utrecht – Scholingsid JC21032023ZW
12-10-2023 – Opleiding Jeugdconsulent – locatie Eindhoven – Scholingsid JC12102023EH
31-10-2023 – Opleiding Jeugdconsulent – locatie Zwolle – Scholingsid JC31102023ZW

Meer informatie over het STAP-budget vind je hier!