Opleiding Klantmanager Werk en Inkomen (Utrecht)

Utrecht 5 maart 2020 Klassikaal 10 dagen €3750,-

De functie klantmanager Werk en Inkomen is een vak apart. Enerzijds dien je te beschikken over parate kennis om zo het recht op een bijstandsuitkering correct vast te stellen. Anderzijds dien je te beschikken over (gespreks-)vaardigheden om op die manier de situatie van betrokkene uit te vragen, maar ook om hem of haar te motiveren in de weg naar werk. De praktijkgerichte opleiding klantmanager Werk en Inkomen leidt je op tot volwaardig klantmanager. Deze opleiding bestaat uit zes modules inclusief de Proeve van bekwaamheid Klantmanager. 

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Wil je je om- of bijscholen tot klantmanager Werk en Inkomen? Dan is deze opleiding zeer geschikt. Voorwaarde voor deelname is dat je een relevante hbo-opleiding hebt.

Leervorm

Deze opleiding wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Programma

Module 1De Participatiewet4 dagen
Module 2Voorliggende voorzieningen en belastingen2 dagen
Module 3Fraude en terugvordering2 dagen
Module 4Rapporteren en beschikken1 dag
Module 5Communicatievaardigheden1 dag
Module 6Proeve van bekwaamheid1 dagdeel


Module 1: de Participatiewet


Deze basismodule voor de Participatiewet is voor iedereen die zijn carrière verder binnen deze wetgeving wil ontwikkelen. Wat komt er allemaal kijken bij een aanvraag om bijstand? Hoe bepaal je nou eigenlijk het recht op bijstand? Waar moet de aanvrager, maar ook de gemeente zich aan houden? Hoe zit het eigenlijk met de arbeidsverplichtingen en de weg naar werk? In deze module besteden wij aandacht aan de vaststelling van het recht op bijstand. En welke mogelijkheden de Participatie biedt om mensen weer zo snel als mogelijk aan het werk te krijgen.

 

Module 2: Voorliggende voorzieningen en Belastingen


Voordat een bijstandsuitkering voor de algemene kosten van levensonderhoud wordt toegekend (maar ook gedurende de bijstandsverstrekking), moet worden onderzocht of er zogenaamde ‘voorliggende voorzieningen’ zijn. Daarnaast neemt de Belastingdienst een steeds belangrijkere rol in bij het inkomen van een bijstandsgerechtigde. Zo is met de komst van de Participatiewet de alleenstaande oudernorm verlaagd en is de toeslag op grond van de Toeslagenwet (het kindgebonden budget) verhoogd. Heffingskortingen zorgen voor een hoger netto inkomen als betrokkene werkt. Tijdens deze module bespreken we een breed spectrum aan voorliggende voorzieningen en de fiscale regels die van invloed zijn op de uitkering.

 

Module 3: Fraude en terugvordering


Fraudepreventie is een belangrijk onderdeel in de uitvoering van de Participatiewet. Fraude mag tenslotte niet lonen en het draagt niet bij aan het maatschappelijke draagvlak voor de sociale zekerheid. Om die reden moet een fraudesignaal in een zo vroeg mogelijk stadium herkend worden. Dat betekent dat steeds meer de nadruk komt te liggen op preventie van misbruik. Hoe doe je dat als gemeente? En wat moet je doen als een te hoge bijstandsuitkering is uitgekeerd of dat er ten onrechte is uitbetaald? Wanneer is het college bevoegd om ten onrechte verstrekte bijstand terug te vorderen? Sinds de invoering van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving bestaat bij fraude de verplichting om terug te vorderen.

 

Module 4: Rapporteren en beschikken
Het nemen van besluiten betekent veelal dat er een rapport en een beschikking gemaakt moeten worden. Het rapport en de beschikking vormen ook de basis voor juridische procedures. Naast schrijfvaardigheid moet dan ook worden voldaan aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het motiveringsbeginsel. In deze module bespreken we alle facetten van rapporteren en beschikken.

 

Module 5: Communicatievaardigheden


Als klantmanager Werk en Inkomen voer je veel gesprekken met de burger. Omdat elk mens anders is behoeft iedereen een andere benadering. Hoe zorg je ervoor dat je iemand motiveert om aan het werk te gaan? Hoe zet je iemand in zijn eigen kracht? En hoe ga je om met mogelijke agressie en weerstand? En hoezo reageert iemand zoals hij reageert? In deze training leer je gesprekstechnieken die je kunnen ondersteunen in dergelijke gesprekken.

 

Module 6: Proeve van bekwaamheid 


Ben je benieuwd of je alle kennis en vaardigheden bezit die een klantmanager Werk en Inkomen hoort te hebben? En wil je een certificaat als bewijs daarvan? Dan kun je een proeve van bekwaamheid afleggen. Je krijgt intensieve en individuele feedback op de opdrachten. De proeve is een leerervaring op zich. En dus ook interessant als je al ervaring hebt als klantmanager Werk en Inkomen.

Resultaat

Je ontvangt een “Certificaat”, indien je minimaal 80% van de opleiding hebt bijgewoond en je de Proeve van bekwaamheid Klantmanager met goed gevolg hebt afgelegd.

Data

Locatie Utrecht

  • Module 1: donderdag 5, 12, 19 en 26 maart 2020
  • Module 2: donderdag 2 en 9 april 2020
  • Module 3: donderdag 16 april en 14 mei 2020
  • Module 4: donderdag 28 mei 2020
  • Module 5: donderdag 4 juni 2020
  • Proeve van bekwaamheid: donderdag 25 juni 2020

 

Studiekosten

De kosten voor de opleiding zijn: € 3.750,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet). Deze prijs is inclusief de Proeve van bekwaamheid Klantmanager.

Voor een herkansing van de Proeve van bekwaamheid Klantmanager worden de volgende bedragen gerekend:

  • Kennistoets € 99,-
  • Rapportage € 99,-
  • Het gesprek € 197,-