Opleiding schuldhulpverlener (Zwolle)

Zwolle 7 april 2022 Klassikaal (op locatie/online) 12 dagen €4920,-

Na het volgen van de opleiding schuldhulpverlener beschik je over een stevige basis waarmee je aan de slag kunt binnen het werkveld van de schuldhulpverlening. Je maakt kennis met relevante wet- en regelgeving (zoals de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Faillissementswet) en leert hoe schuldhulpverlening in Nederland geregeld is. Maar schuldhulpverlening houdt meer in dan alleen wetten en regels. We gaan dan ook uitgebreid in op gespreksvaardigheden en -technieken. Deze basisopleiding sluit je af met een kennistoets. Als je deze met een voldoende resultaat afrondt, ontvang je een certificaat.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Je beschikt over ten minste hbo-niveau, je wilt als schuldhulpverlener aan de slag en je wilt in korte tijd de daarvoor noodzakelijke kennis en vaardigheden leren.

Leervorm

De opleiding bestaat uit meerdere groepslessen, die klassikaal op locatie en/of online worden aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

 

Programma

De opleiding schuldhulpverlener bestaat uit 3 modules. Hieronder wordt in het kort de inhoud per module beschreven.

 

Module 1 Schulden; van oorzaak naar oplossing 5 dagen
Module 2 De kaders; Wet- en regelgeving 3 dagen
Module 3 De communicatie en omgaan met weerstand 4 dagen
Proeve van bekwaamheid  1 dagdeel


Module 1: Schulden; van oorzaak naar oplossing

Je maakt je kennis met het vakgebied. Je leert hoe het georganiseerd is en welke spelers betrokken zijn bij de verschillende processen. Daarnaast gaan we in op de oorzaken van schulden en factoren die een negatieve invloed op schuldenproblematiek hebben. De aanmelding , het intakegesprek en het plan van aanpak krijgen extra aandacht. Aan het eind van deze dagen heb je een beeld van de schuldhulpverlening in Nederland en weet je wat er nodig is om tot een goed plan van aanpak te komen.

In deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Module 1.1: Ontstaan van schulden, soorten schulden en schuldeisers;
 • Module 1.2: Proces van schuldhulpverlening; van aanmelding tot nazorg;
 • Module 1.3: Budgetbeheer en budgetcoaching;
 • Module 1.4: Aanmelding, intakegesprek en het plan van aanpak;
 • Module 1.5: Minnelijk & WSNP (van ondertekening schuldregelingsovereenkomst tot schone lei).

Module 2: De kaders; wet- en regelgeving

Voor kwalitatieve hulpverlening moet je goed op de hoogte zijn van de actuele wet- en regelgeving. Tijdens deze module maak je kennis met het complexe juridische terrein van de schuldhulpverlening en bespreken we de relevante wet- en regelgeving alsmede de gevolgen daarvan voor je dagelijkse functioneren.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Module 2.1: Juridisch kader;
 • Module 2.2: Privacy en politieke context;
 • Module 2.3: Vrij Te Laten Bedrag.

Module 3: De communicatie en omgaan met weerstand

Een goede communicatie met alle betrokken partijen is cruciaal voor het goed verlopen van een schuldhulpverleningstraject. Tijdens deze vierdaagse module behandelen we onder meer de vaardigheden die je hiervoor nodig hebt, hoe je omgaat met verschillende gesprekspartners en welke gespreks- en motivatietechnieken je kunt toepassen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Module 3.1: Stress sensitief werken en omgaan met weerstand (theorie);
 • Module 3.2: Stress sensitief werken en omgaan met weerstand (praktijk);
 • Module 3.3: Communicatievaardigheden.

Proeve van bekwaamheid

Tijdens de proeve van bekwaamheid worden de kennis en vaardigheden van de deelnemers getoetst. Dit gebeurt in twee delen, namelijk een theorietoets en een praktijktoets. De praktijktoets vindt plaats in de vorm van een intakegesprek. Naar aanleiding van dit gesprek wordt een plan van aanpak geschreven.

 

Resultaat

Je krijgt alle basiskennis die nodig is om een goede start te maken als schuldhulpverlener. Je weet wat alle werkzaamheden inhouden, hoe schuldhulpverlening is georganiseerd, met welke wet- en regelgeving je te maken krijgt en hoe je op de juiste manier gesprekken voert om te komen tot een goed plan van aanpak en een gemotiveerde cliënt.

 

Je ontvangt een “certificaat”, indien je minimaal 80% van de opleiding hebt bijgewoond en de proeve van bekwaamheid met voldoende resultaat afrondt.

Data

 

Voorjaar 2022 – locatie Zwolle
Datum Onderwerp per dag
07-04-2022 Module 1: Schulden; van oorzaak naar oplossing
14-04-2022 Module 1: Schulden; van oorzaak naar oplossing
21-04-2022 Module 1: Schulden; van oorzaak naar oplossing
28-04-2022 Module 1: Schulden; van oorzaak naar oplossing
19-05-2022 Module 1: Schulden; van oorzaak naar oplossing
02-06-2022 Module 2: De kaders; Wet- en regelgeving
09-06-2022 Module 2: De kaders; Wet- en regelgeving
16-06-2022 Module 2: De kaders; Wet- en regelgeving
23-06-2022 Module 3: De communicatie en omgaan met weerstand
30-06-2022 Module 3: De communicatie en omgaan met weerstand
07-07-2022 Module 3: De communicatie en omgaan met weerstand
14-07-2022 Module 3: De communicatie en omgaan met weerstand
01-09-2022 Proeve van bekwaamheid schuldhulpverlener
(uitslag afleggen proeve uiterlijk op 22 september 2022)

 

Studiekosten

De kosten voor de opleiding zijn: € 4.920,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).