STAP-budget

Versnelde Opleiding Wmo consulent

Meerdere locaties Klassikaal (op locatie/online) 10 dagen 14 uur

Als Wmo consulent wordt er veel van je gevraagd: je moet heel wat kennis en vaardigheden hebben om je vak goed te kunnen uitoefenen. En dat in een steeds veranderende omgeving. Als je nieuw bent in het vak, je gaat herintreden of je krijgt de Wmo als nieuw aandachtsgebied, dan is deze gedegen, praktijkgerichte opleiding Wmo consulent een interessante optie. 

 

In deze versnelde opleiding doorloop je binnen een maand alle lesdagen van de opleiding tot Wmo consulent. Je volgt 2 lesdagen per week.

Liever 1 lesdag per week? Kies dan voor onze reguliere opleiding tot Wmo consulent.

 

 

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

STAP

Doelgroep

Wil je je om- of bijscholen tot Wmo consulent? Ga je weer herintreden in de Wmo? Dan is de opleiding Wmo opleiding zeer geschikt. Voorwaarde voor deelname is dat je een mbo-4 of hbo opleiding hebt.

Leervorm

De opleiding bestaat uit meerdere groepslessen, die klassikaal op locatie en/of online worden aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

 

Module 1 Achtergronden en wettelijk kader Wmo 2 dagen
Module 2 De inwoner en zijn ondersteuningsvraag 3 dagen
Module 3 Oplossingen en maatwerkvoorzieningen  3 dagen
Module 4 Het gesprek en het onderzoek 2 dagen
Proeve van bekwaamheid 1 dagdeel

 

Module 1: Achtergronden en wettelijk kader Wmo
Door het volgen van module 1 krijg je een gedegen juridische basis over de Wmo, waarbij de vertaling gemaakt wordt naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk. We zorgen voor een goede afwisseling van theorie en actieve werkvormen en illustreren zoveel mogelijk met praktijkvoorbeelden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Visie en uitgangspunten van de Wmo;
 • Wanneer er een maatwerkvoorziening kan worden ingezet;
 • Pgb en eigen bijdragen;
 • Gemeentelijke regelgeving en keuzes: verordening, financieel besluit, beleidsregels;
 • Proces van vraag tot resultaat;
 • Waar moet een goed onderzoek aan voldoen?
 • Afbakening en samenwerking met Zvw, Wlz, Jeugdwet en Participatiewet;
 • Verwerking van persoonsgegevens;
 • Het schrijven van een onderzoeksverslag voor de burger;
 • Het opstellen van een beschikking.

Module 2: De inwoner en zijn ondersteuningsvraag

Tijdens de module worden de verschillende doelgroepen behandeld. Je vergroot je  medische kennis en je leert gericht te observeren naar zowel fysiek functioneren als naar gedrag. Hierdoor kun je beter inschatten wat de dagelijkse problemen zijn, maar ook wat de cliënt nodig heeft om beter te kunnen functioneren. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De ICF, het begrippenkader in de gezondheidszorg;
 • Welke vragen je in het gesprek kan stellen om goed zicht te krijgen op het functioneren;
 • Aandachtspunten voor goed inschatten van de hulpvraag;
 • Mensen met een verstandelijke beperking;
 • Mensen met een zintuiglijke beperking;
 • Psychiatrische stoornissen en psycho-sociale problemen en overbelasting;
 • Mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Ziektebeelden die een lichamelijke beperking tot gevolg hebben zoals reuma, osteoporose, hart- en vaatziekten, longaandoeningen en nieuwvormingen;
 • Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK);
 • Hoe samenwerking met andere disciplines/hulpverleners een meerwaarde kan hebben;
 • Hoe je goed onderzoek kan doen (waaronder opvragen aanvullend advies bij een medisch adviseur).

Module 3: Oplossingen en maatwerkvoorzieningen Wmo

Drie cursusdagen met veel praktische informatie over veel verschillende oplossingen. Aan de hand van casuïstiek leer je welke oplossing voor wie geschikt is. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • SMART doelen formuleren en aan de hand hiervan oplossingen bedenken;
 • Behandelmogelijkheden;
 • Aanleren van taken, reorganisatie van taken en veranderen van gedrag;
 • Mobiliseren van het eigen netwerk en uitbreiden van het eigen netwerk;
 • Mantelzorgondersteuning, respijtzorg;
 • Gebruikelijke hulp en begeleiding van de huisgenoten;
 • Algemeen gebruikelijke voorzieningen, algemene voorzieningen en de sociale kaart;
 • Ondersteuning, Begeleiding en hulp bij het voeren van een gestructureerd; huishouden;
 • Rolstoelen en vervoersvoorzieningen om te kunnen verplaatsen en te kunnen participeren;
 • Losse woonvoorzieningen en woningaanpassingen.

Module 4: Het gesprek en het onderzoek 

Twee intensieve en actieve cursusdagen waarin je theorie over het gesprek en het onderzoek krijgt aangeboden, hiernaast gaan we vaardigheden oefenen. Op de laatste middag is er een acteur aanwezig die jou inzicht geeft in jouw gedrag. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat zijn de doelen van een Wmo gesprek?
 • Wat is de structuur van het gesprek?
 • Wat is de inhoud van het gesprek?
 • Wat is de juiste gespreksattitude?
 • Welke gespreksvaardigheden maken een open dialoog mogelijk?
 • Welke instrumenten kun je gebruiken om het netwerk in kaart te brengen?
 • Hoe voer je een gesprek met en voor mantelzorgers?
 • Wat is “motiverende gespreksvoering” en hoe kun je dat toepassen in een Wmo Gesprek?

Proeve van bekwaamheid voor Wmo consulent

Proeve van bekwaamheid
De proeve van bekwaamheid bestaat uit een kennisgedeelte en een praktijkgedeelte. In de kennistoets worden vragen gesteld over de inhoud van alle modules. Deze toets maak je thuis. Je krijgt van de docent persoonlijk een reactie. Daarna voer je de praktijkopdracht uit “het voeren van een keukentafelgesprek”. Van te voren krijg je gegevens van een cliënt en je kunt je thuis hierop voorbereiden. Voor het gesprek met de cliënt kom je naar onze locatie in Utrecht. Daar voer je het gesprek met de cliënt (een acteur). Na het gesprek krijg je de gelegenheid te reflecteren op je werkwijze en hoor je van de acteur en van de beoordelaar hoe zij vonden dat het gesprek is gegaan. Je krijgt waardevolle tips mee waardoor je gesprekken met cliënten hierna nog beter gaan verlopen. Het laatste onderdeel van de proeve is het maken van een rapportage. Thuis verwerk je de gegevens uit het keukentafelgesprek in een rapportage. Deze wordt nagekeken door de docent en ook hierop krijg je feedback.

 

Evaluatie
De beoordelaar geeft voor alle onderdelen een score en aan de hand daarvan wordt bepaald of je de proeve met goed gevolg hebt afgelegd.

Resultaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 80% van de opleiding Wmo consulent hebt gevolgd en je de proeve van bekwaamheid met goed gevolg hebt afgelegd.

 

Na deze opleiding heb je voldoende basiskennis en -vaardigheden om te gaan werken als Wmo consulent. Je kent de uitgangspunten en de werkwijze van de Wmo. Je hebt een beeld van inwoners die zich melden bij de Wmo en van hun problemen. Je weet hoe je de burger kunt ondersteunen en kunt aanspreken op eigen kracht om tot een goede oplossing te komen voor het probleem. Ook ken je de veelvoorkomende maatwerkvoorzieningen, en ben je in staat om een gedegen afweging te maken.

Data

Voorjaar 2023 – locatie Utrecht versnelde opleiding

16-05-2023 Module 1: Achtergronden en wettelijk kader Wmo
17-05-20231 Module 2: De inwoner en zijn ondersteuningsvraag
23-05-2023 Module 2: De inwoner en zijn ondersteuningsvraag
24-05-2023 Module 2: De inwoner en zijn ondersteuningsvraag
30-05-2023 Module 3: Oplossingen en maatwerkvoorzieningen
31-05-2023 Module 3: Oplossingen en maatwerkvoorzieningen
06-06-2023 Module 3: Oplossingen en maatwerkvoorzieningen
07-06-2023 Module 3: Oplossingen en maatwerkvoorzieningen
13-06-2023 Module 4: Het onderzoek en het keukentafelgesprek
14-06-2023 Module 4: Het onderzoek en het keukentafelgesprek
04-07-2023 Proeve van bekwaamheid Wmo consulent (op afspraak)
(uitslag afleggen Proeve uiterlijk bekend op 28 juli 2023)

Najaar 2023 – locatie Utrecht versnelde opleiding 

12-09-2023 Module 1: Achtergronden en wettelijk kader Wmo
13-09-2023 Module 2: De inwoner en zijn ondersteuningsvraag
19-09-2023 Module 2: De inwoner en zijn ondersteuningsvraag
20-09-2023 Module 2: De inwoner en zijn ondersteuningsvraag
26-09-2023 Module 3: Oplossingen en maatwerkvoorzieningen
27-09-2023 Module 3: Oplossingen en maatwerkvoorzieningen
03-10-2023 Module 3: Oplossingen en maatwerkvoorzieningen
04-10-2023 Module 3: Oplossingen en maatwerkvoorzieningen
10-10-2023 Module 4: Het onderzoek en het keukentafelgesprek
11-10-2023 Module 4: Het onderzoek en het keukentafelgesprek
31 -10 -2023 Proeve van bekwaamheid Wmo consulent (op afspraak)
(uitslag afleggen Proeve uiterlijk bekend op 17 november 2023)

 

Studiekosten

De kosten voor de opleiding zijn: € 4.495,-. (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet). Deze prijs is inclusief de proeve van bekwaamheid.

 

Stapbudget

Opleidingscode 1010O3403

 

16-05-2023 – Versnelde Opleiding Wmo consulent – locatie Utrecht – scholingsid WMO16052023UT

12-09- 2023 – Versnelde Opleiding Wmo consulent – locatie Utrecht – scholingsid WMO12092023UT

Meer informatie over het STAP-budget vind je hier!