Kinderen en de Wmo

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 2 dagen

Soms zijn er speciale voorzieningen nodig om kinderen te laten participeren. Daarbij gaat het erom hen meer zelfredzaam te maken, de veiligheid van kinderen te waarborgen, kinderen te verzorgen, te vervoeren en om kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. De Wmo is verantwoordelijk voor het verstrekken van hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen voor thuiswonende kinderen. In de cursus Kinderen en de Wmo voorzieningen krijg je meer kennis over specifieke aandoeningen, de ontwikkeling van een kind met een aandoening en de behoefte aan hulpmiddelen en voorzieningen.

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Je werkt als Wmo- of jeugdconsulent en je hebt werkervaring in de uitvoering van de Wmo of de Jeugdwet. Je wilt graag leren welke mogelijkheden er zijn om ouders met gehandicapte kinderen te ondersteunen met hulpmiddelen en voorzieningen.

Leervorm

De cursus bestaat uit meerdere groepslessen, die klassikaal op locatie en/of online worden aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

Je krijgt twee cursusdagen waarin voorzieningen voor kinderen centraal staan. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Veel voorkomende ziektebeelden bij kinderen zoals cerebrale parese, Spina Bifida, spierziektes en een meervoudige complexe handicap;
  • De ontwikkeling van een kind met aangeboren of verworven beperkingen;
  • Onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte en de mogelijkheden om dit op te lossen;
  • Rolstoelen en vervoersvoorzieningen; productkennis en keuzeproces;
  • Losse woonvoorzieningen specifiek voor kinderen;
  • Afbakening wetgeving; Wlz, Jeugdwet, Passend Onderwijs;
  • Samenwerking met kind, ouder(s), casusregisseur en behandelaars.

Resultaat

Je leert…

… welke beperkingen er kunnen zijn bij kinderen en wat de oorzaak is;
… hoe de ontwikkeling verloopt en hoe je de zelfredzaamheid van kinderen kan bevorderen;
… hoe je de behoefte aan hulpmiddelen en vervoer kunt bespreken en onderzoeken;
… welke oplossingen er zijn binnen en buiten de Wmo;
… welke specifieke kindvoorzieningen er zijn en welke afwegingen gemaakt worden bij de selectie.

 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je minimaal 80% van de cursus hebt bijgewoond.

Data

oensdag 4 en 11 oktober 09.30 -16.30 uur

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 970,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).