Geaccrediteerd

Het pgb in de Jeugdwet

Utrecht Meerdere startdata Klassikaal (op locatie/online) 1 dag €450,-

Het persoonsgebonden budget in de Jeugdwet: volgens de één een instrument om zelf de zorg te kunnen organiseren en volgens de ander een instrument waarbij het toezicht vaak te wensen overlaat. Het is in de praktijk niet altijd duidelijk welke ondersteuning er met een persoonsgebonden budget wordt ingekocht. Waaraan ontbreekt het in de uitvoering van het toezicht als het gaat om het verstrekte persoonsgebonden budget?

 

De hoofdregel is zorg in natura, tenzij…Waaruit bestaat dit tenzij precies?  Welke voorwaarden zijn er verbonden aan een persoonsgebonden budget? En welke voorwaarden mag een gemeente stellen bij de toekenning van een maatwerkvoorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget?  Wat regelt de Jeugdwet hieromtrent? Welke jurisprudentie is in dit kader relevant en wat is de betekenis hiervan in de uitvoeringspraktijk? Op welke wijze dienen gemeenten een pgb beleid te voeren? Welke beleidsvrijheid heeft de gemeente hierbij? Het sociaal domein  is in ontwikkeling. Het voorkomen van juridisering is tot op heden niet gelukt. Er wordt in het sociaal domein volop geprocedeerd. Hoe kunnen deze procedures worden voorkomen? Hoe kunnen de besluiten, als het gaat om het persoonsgebonden budget, kwalitatief worden verbeterd?

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De eendaagse cursus Het pgb in de Jeugdwet is interessant voor medewerkers bezwaar en beroep, kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers, jeugd- en gezinsprofessionals en andere geïnteresseerden in het sociaal domein.

Leervorm

De cursus bestaat uit een groepsles, die klassikaal op locatie en/of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

  • De procedure rondom toekenning/afwijzing van een maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb;
  • Keuzevrijheid, voorwaarden en beperkingen;
  • Welke ruimte hebben gemeenten voor een eigen invulling;
  • Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ingekochte ondersteuning;
  • Toezicht en handhaving;
  • Actuele jurisprudentie en de betekenis voor de uitvoeringspraktijk;
  • Een blik naar de toekomst;
  • Wijziging van het pgb-systeem.

De actuele dilemma’s in de praktijk rondom de persoonsgebonden budgetten blijven onderwerp van gesprek. Diverse gemeenten zoeken de balans tussen het behalen van doelstellingen in het sociaal domein en de werkdruk en regeldruk in de praktijk. Wat kunnen wij bijvoorbeeld leren van de Wlz en Zvw? En hoe zit het met de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en de mogelijkheid van toezicht en handhaving? Welke keuzes kunnen en/of moeten er gemaakt worden om het systeem toekomstbestendig te maken en te houden. Allerlei vragen waarbij de mogelijke antwoorden de input vormen van deze cursusdag. 

Resultaat

Je ontvangt een “Certificaat”, waarop je accreditatiepunten staan vermeld, indien je de cursusdag hebt gevolgd.


Accreditatie
Actualiteiten Jeugdwet is SKJ geaccrediteerd voor in totaal 8.00 punten.

Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze opleiding als bij- of nascholing registreren.

Data

Dinsdag 19 januari 2021  9.30-16.30 uur

 

Dinsdag 25 mei 2021 9.30-16.30 uur

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 450,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).