Geaccrediteerd

Het pgb in de Jeugdwet

Meerdere locaties Klassikaal (op locatie/online) 1 dag

Het pgb in de Jeugdwet. Geen ander onderwerp krijgt zoveel aandacht binnen het jeugddomein.

Volgens de één een instrument om zelf de zorg te kunnen organiseren en volgens de ander een instrument waarbij het toezicht op kwaliteit vaak te wensen overlaat. In de praktijk zijn professionals aan het zoeken hoe ze deze financieringsvorm op een juridisch juiste manier kunnen toepassen en hoe ze grip kunnen krijgen op de kwaliteit en kwantiteit van de zorg die middels pgb wordt ingekocht. Bender neemt je in deze ééndaagse cursus mee in de recente ontwikkelingen zodat jij als professional weet wat je recht en plichten zijn maar ook wat je van ouders en zorgaanbieders mag verwachten.

 

De Jeugdwet geeft aan dat er zorg d.m.v. een pgb kan worden ingekocht. Uit jurisprudentie blijkt zelfs dat zin en pgb gelijkwaardig zijn aan elkaar.  Maar hoe toets je nu of er wordt voldaan aan de verschillende wettelijke voorwaarden?. De Jeugdwet is hier niet duidelijk over met als gevolg dat gemeenten maar ook andere betrokkenen onvoldoende grip hebben op deze financieringsvorm. Bender neemt je vanuit de jurisprudentie mee in de nieuwe ontwikkelingen die direct toepasbaar zijn in de praktijk waardoor je grip krijgt op de specifieke pgb aanvragen. Daarnaast wordt er uitgebreid stilgestaan bij het begrip ‘eigen kracht’ en ‘gebruikelijke zorg. Uiteraard geven onze docenten je de gelegenheid om je eigen vragen en casuïstiek in te brengen

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De eendaagse cursus Het pgb in de Jeugdwet is interessant voor jeugd- en gezinsprofessionals, kwaliteitsmedewerkers, medewerkers bezwaar en beroep, beleidsmedewerkers, en andere geïnteresseerden in het sociaal domein.

 

Leervorm

De cursus bestaat uit een groepsles, die klassikaal op locatie en/of online worden aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De procedure rondom toekenning/afwijzing van een maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb;
  • Keuzevrijheid, voorwaarden en beperkingen;
  • Eigen kracht;
  • Gebruikelijke zorg;
  • Welke ruimte hebben gemeenten voor een eigen invulling;
  • Tarieven;
  • Toetsing op kwaliteit;
  • Toezicht en handhaving;
  • Actuele jurisprudentie en de betekenis voor de uitvoeringspraktijk;

 

De actuele dilemma’s in de praktijk rondom de persoonsgebonden budgetten blijven onderwerp van gesprek. Diverse gemeenten zoeken de balans tussen het behalen van doelstellingen in het sociaal domein en de werkdruk en regeldruk in de praktijk.
Wat kunnen wij bijvoorbeeld leren van de Wlz en Zvw? En hoe zit het met de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en de mogelijkheid van toezicht en handhaving? Welke keuzes kunnen en/of moeten er gemaakt worden om het systeem toekomstbestendig te maken en te houden. Allerlei vragen waarbij de mogelijke antwoorden de input vormen van deze cursusdag.

Resultaat

Je ontvangt een “Certificaat”, waarop je accreditatiepunten staan vermeld, indien je de cursusdag hebt gevolgd.


Accreditatie
Het Pgb in de Jeugdwet is SKJ geaccrediteerd voor in totaal 8.00 punten.

Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze opleiding als bij- of nascholing registreren.

Data

Dinsdag 23 mei 2023 09.30 – 16.30 uur

Maandag 25 september 2023 09.30-16.30 uur

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 520,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).

 

Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst advies? Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te sturen naar academie@bendergroep.nl.