Positieve Gezondheid

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 1 dag

Positieve Gezondheid is een brede kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die brede benadering ga je uit van de veerkracht en eigen regie van mensen.

 

Het denken over gezondheid en ziekte is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Lange tijd zagen we gezondheid vooral als afwezigheid van ziekte. Positieve Gezondheid kijkt juist breder. Daarbij gaat het niet om gezondheid als een statisch gegeven of een te bereiken doel. Maar om de veerkracht van mensen om zich aan te passen aan wat zich in het leven voordoet. Die meer dynamische benadering doet meer recht aan mensen en aan wat voor hen betekenisvol is.

 

Die brede invulling van gezondheid is voortgekomen uit onderzoek naar wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Zij blijken niet alleen lichamelijke gezondheid belangrijk te vinden, maar bijvoorbeeld ook zingeving, meedoen aan de maatschappij en kwaliteit van leven. De spinnenwebmethode beschrijft de zes dimensies en bijbehorende aspecten. Met het spinnenweb kunnen mensen hun eigen gezondheid in kaart brengen. Ook is het een instrument dat kan worden ingezet in een gesprek over gezondheid en welzijn.

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Je bent als professional werkzaam in de zorg of hulpverlening.

Leervorm

De training vindt klassikaal plaats. Ter voorbereiding op de training is er een korte huiswerkopdracht.

Programma

Tijdens deze training komende volgende onderwerpen aan bod:

  • De oorsprong van positieve gezondheid
  • De verschillende dimensies van positieve gezondheid
  • De meerwaarde van positieve gezondheid op basis van onderzoek
  • De spinnenwebmethode
  • Het ‘andere’ gesprek over gezondheid
  • Verschillende niveaus van toepassing en best practice
  • Aan de slag: toepassen in eigen werkpraktijk

Resultaat

Na deze training…

…heb je een duidelijk beeld van wat positieve gezondheid is;

…heb je geleerd hoe de spinnenwebmethode werkt en hoe je die kunt toepassen;

… weet je hoe je een actie- en oplossingsgericht gesprek over positieve gezondheid met een cliënt kunt voeren

…heb je inspiratie opgedaan over hoe je positieve gezondheid kunt toepassen

Data

Donderdag 12 oktober 2023 van 09.30 uur tot 16.30 uur

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: €495,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).