Geaccrediteerd

Module 5: Proeve van bekwaamheid Jeugdconsulent

Utrecht Meerdere startdata Klassikaal 1 dag 3 uur €395,-

Met dit bekwaamheidscertificaat in de pocket ben jij DE jeugdprofessional

 

Ben jij benieuwd of je alle kennis en vaardigheden bezit die een jeugdconsulent of jeugdprofessional hoort te hebben? En wil je een certificaat ontvangen als bewijs hiervan? Dan is de Proeve van bekwaamheid iets voor jou! Deze Proeve is ook interessant als je al ervaring hebt als jeugdconsulent of werkzaam bent als jeugdprofessional binnen een gemeente. Je krijgt namelijk intensieve feedback op een praktijkopdracht. Hierdoor is de Proeve een leerervaring op zich.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De Proeve van bekwaamheid kun je af laten nemen na het afronden van één of enkele modules of de volledige opleiding jeugdconsulent. Je kunt je ook aanmelden, indien je al ervaring hebt als jeugdconsulent of als jeugdprofessional, én je jouw competenties wilt laten toetsen.

Leervorm

Proeve van bekwaamheid
De proeve van bekwaamheid bestaat uit een kennisgedeelte en een praktijkgedeelte. In de kennistoets worden vragen gesteld over de inhoud van alle modules. Deze toets maak je thuis. Je krijgt van de docent persoonlijk een reactie. Daarna voer je de praktijkopdracht uit “het voeren van een keukentafelgesprek”. Van te voren krijg je gegevens van een jeugdige (en zijn gezin) en je kunt je thuis hierop voorbereiden. Voor het gesprek met de jeugdige kom je naar onze locatie in Utrecht. Daar voer je het gesprek met de jeugdige (een acteur). Na het gesprek krijg je de gelegenheid te reflecteren op je werkwijze en hoor je van de acteur én van de beoordelaar hoe zij vonden dat het gesprek ging. Je krijgt waardevolle tips mee, waardoor je gesprekken met jeugdigen (en hun gezinnen) hierna nog beter gaan verlopen. Het laatste onderdeel van de proeve is het maken van een rapportage. Thuis verwerk je de gegevens uit het keukentafelgesprek in een familie-/gezinsplan en maak je een reflectieverslag van het gesprek. Deze worden nagekeken door de docent en ook hierop krijg je feedback.

 

Evaluatie
De beoordelaar geeft voor alle onderdelen een score en aan de hand daarvan wordt bepaald of je de proeve met goed gevolg hebt afgelegd.

Programma

Kennistoets = 1,5 uur + 8 uur zelfstudie
Het gesprek (voorbereiding, uitvoering en nabespreking) = 3 uur
Rapportage = 3,5 uur

Resultaat

 • Belangrijke onderwerpen binnen de huidige Jeugdwet (zoals de Toegang) en hoe het vanuit de vorige wetgeving was geregeld;
 • Over verschillende juridische maatregelen en met welke partijen je te maken hebt binnen deze wetgeving;
 • Over de beperkingen en stoornissen en welke invloed dit heeft op het dagelijks functioneren van de jeugdige en zijn gezin;
 • Zorgvuldig onderzoek te doen met aandacht voor de balans in draagkracht/draaglast en adequaat met elkaar samen te werken;
 • Verschillende vormen van jeugdhulp,  vrij toegankelijk en op indicatie en vanuit jeugdbescherming;
 • Jeugdreclassering en VIV jeugd (verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd);
 • Doelen formuleren, een gezinsplan opstellen van waaruit een passende ondersteuning kan worden onderbouwd met als doel ‘veilig en gezond’ opgroeien;
 • Een afweging te maken met wie het gesprek gevoerd moet worden, waarin verschillende belangen een rol spelen;
 • Bewust te worden wat jouw houding en non-verbale signalen zijn binnen de interactie met de jeugdige en zijn ouders en welke invloed hebben op het proces en het resultaat.

 

Als je de proeve van bekwaamheid met goed gevolg hebt afgelegd, ontvang je een certificaat: jouw bekwaamheidscertificaat! Zo kun je aan je huidige of toekomstige werkgever aantonen dat je de kennis en vaardigheden bezit die een jeugdconsulent of jeugdprofessional hoort te hebben. Op dit certificaat staan de accreditatiepunten vermeld.

 

Accreditatie
De Proeve van bekwaamheid is SKJ geaccrediteerd voor 16 punten.

Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze opleiding als bij- of nascholing registreren.

Data

Donderdag 13 juni 2019

 

Donderdag 12 september 2019

 

Woensdag 22 januari 2020

Studiekosten

De kosten zijn € 395,- 

 

Voor een herkansing worden de volgende bedragen gerekend:

 • Kennistoets € 99,-
 • Rapportage € 99,-
 • Het gesprek € 197,-