Schuldhulpverlening voor ondernemers

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 8 dagen

Als schuldhulpverlener krijg je regelmatig te maken met ondernemers die schulden hebben. Schuldhulpverlening voor deze groep burgers vraagt om specialistische kennis. In deze cursus behandelen we onderwerpen die met name belangrijk zijn en aan de orde komen bij ondernemers met schulden.

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Je bent werkzaam binnen het speelveld van de schuldhulpverlening en wil je verdiepen in het ondersteunen van ondernemers met schulden.

Leervorm

De cursus bestaat uit meerdere groepslessen (totaal 8 lesdagen), die klassikaal op locatie en/of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Ondernemers in financiële problemen;
 • Rechtsvormen ondernemingen in Nederland;
 • Juridische aspecten Schuldhulpverlening voor Ondernemers;
 • Doorstarten versus bedrijfsbeëindiging;
 • Voorwaarden voor een schuldregeling ondernemers;
 • Het schuldregelingstraject;
 • Het bedrijfskundig rapport – lezen en interpreteren van een boekhouding;
 • Wetgeving waaronder het Bijzonder Besluit Zelfstandigen en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
 • Het minnelijk schuldregelingstraject na bedrijfsbeëindiging;
 • Afloscapaciteit – Vrij Te Laten Bedrag: theorie en berekening;
 • De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
 • Communiceren met ondernemers in financiële problemen.

Resultaat

Resultaten na het volgen van deze cursus:

 • Je hebt kennis van en inzicht in het schuldregelingstraject voor ondernemers en ex-ondernemers;
 • Je hebt kennis van de verschillende rechtsvormen van ondernemingen in Nederland;
 • Je hebt inzicht in de juridische en financiële aspecten van schuldregelen voor ondernemers;
 • Je kan de financiële aansprakelijkheid van ondernemers in hun zakelijke en privé situatie vaststellen;
 • Je bent in staat om de levensvatbaarheid van een onderneming te beoordelen aan de hand van bedrijfskundige gegevens;
 • Je herkent de verschillende categorieën schulden en je weet hoe deze categorieën zich verhouden in een schuldregelingstraject;
 • Je kan de afloscapaciteit conform de regels van het VTLB berekenen. Je begrijpt de regels voor vaststellen van het VTLB en je kan deze toepassen voor schuldsaneringstrajecten voor ondernemers en ex-ondernemers.

 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus hebt bijgewoond.

Data

Donderdag 28 september, 5 oktober, 12 oktober, 2 november, 9 november en 16 november 2023.

 

Dinsdag 12 maart, 19 maart, 26 maart, 2 april, 9 april, 16 april en 23 april, 30 april 2024.

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 3564,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).