Tempocursus Participatiewet

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 6 dagen

Bijstand vormt het vangnet van de sociale zekerheid. Het regels rondom het vaststellen van het recht op bijstand en de hoogte van de bijstand, de handhaving en het instrumentarium op participatie en werkkaanvaardig te realiseren zijn uitgebreid en complex. De zesdaagse tempocursus Participatiewet biedt de mogelijkheid om hier in korte tijd inzicht in te krijgen.

Direct inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Je verandert van functie of start binnenkort in een nieuwe functie. Je moet snel alle ins & outs van de Participatiewet leren kennen. Deze kennis moet breed en actueel zijn en aansluiten op de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Dan is de Tempocursus Participatiewet de aangewezen cursus. In zes dagen verdeeld over zes – acht weken brengen ervaren praktijkdocenten u volledig hoogte van de Participatiewet. De cursus is geschikt voor een ieder op gemeentelijk uitvoerings- beleids- of managementniveau of bijvoorbeeld advocaten bestuursrecht of docenten hoger onderwijs.

 

Leervorm

De cursus wordt verzorgd door docenten uit de uitvoeringspraktijk en biedt veel ruimte voor praktijkcasussen en onderlinge discussies.

Blended learning

Bender gelooft in de kracht van klassikaal onderwijs, of dit nu fysiek of online is. Onderlinge interactie en discussie is essentieel voor een goede kennisoverdracht en het aanreiken van vaardigheden. We zetten hierbij heel gericht instrumenten in als e-learning, webinars, podcasts en webspecials (korte online verdiepingssessies). Gelet op de coronacrisis wordt deze verkorte opleiding vooralsnog enkel als online georganiseerd.

De Bender Studio

Bender heeft op haar locatie in Utrecht een eigen studio met professionele video- en audioapparatuur. Hiermee wordt een maximale beeld- en geluidskwaliteit van iedere training gegarandeerd. Om tot een optimale digitale didactiek te komen van onze online trainingen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 1. Bender gelooft in afwisseling in leervormen om tot het maximale leerrendement te komen. Bender hanteert in iedere webinar: video’s, kleine clipjes in meerkeuze vragen, break-out sessies, live chatsessies. Door de hoogwaardige kwaliteit van de hardware (video en audio) en software is Bender in staat tot een professioneel, afwisselend en soepele online training te komen.
 2. Onze webinars zijn sterk afgestemd op de praktijk van de professional. Bender gelooft in de combinatie van gerichte kennisoverdracht en het aanreiken van effectieve vaardigheden, het in de praktijk toepassen en het terug kunnen kijken van de eigen prestatie. De inzet van video acht Bender hierin essentieel. Met inachtneming van privacy van deelnemers, is het altijd mogelijk om de integrale webinar terug te zien in de beveiligde omgeving van de Bender Academie.

Groepsgrootte

In het kader van optimale kennisoverdracht gaat de Bender Academie uit van maximaal 15 deelnemers. Dit geldt ook voor de webinars, daar de praktijk inmiddels heeft uitgewezen dat een grotere groep juist online niet effectief is.

Programma

De cursus start gaat eerst kort in op de geschiedenis van de Participatiewet (PW) en de in de tijd verschuivende doelstellingen. Omdat de PW als laatste vangnet een bijzondere plaats in binnen de sociale zekerheid, wordt ook even kort gekeken naar andere aan de PW voorliggende inkomens- en financiële ondersteuningsvoorzieningen. Daarna wordt de PW behandeld aan de hand van zes thema’s, die hieronder zijn weergegeven.

 

Dag 1 Het recht op bijstand

Onderwerpen zijn onder meer:

 • Verantwoordelijke gemeente
 • Taken gemeente
 • Rechthebbenden algemeen
 • Gemeentelijk beleid algemeen
 • Aanvraagprocedure en termijnen
 • Gezamenlijke huishouding
 • Vreemdelingen
 • Jongeren
 • Alleenstaande ouders
 • Schoolverlaters
 • Minderjarige kinderen
 • Mensen in een inrichting
 • Nuggers
 • Kostendeling
 • Uitsluiting recht op bijstand

Dag 2 Verplichting verbonden aan de bijstand en individualisering

Onderwerpen zijn onder meer:

 • Inlichtingenplicht
 • Medewerkingsplicht
 • Arbeidsplicht
 • Overige aan de bijstand verbonden verplichtingen
 • Vrijstelling van verplichtingen
 • Opschorten recht op bijstand en hersteltermijn
 • Afstemming van de bijstand
 • Boete
 • Opzet en schuld
 • Dringende redenen

Dag 3 Bijstandsnormen, bijzondere bijstand, toeslagen en minimabeleid

Onderwerpen zijn onder meer:

 • Bijstandsnormen nader bekeken
 • Vakantietoeslag
 • Wettelijk minimumloon en indexering
 • Voorschotten
 • Spoedbijstand
 • Inkomen en vermogen
 • Niet aangemerkt als inkomen of vermogen
 • (Voorlopige) teruggaven Belastingdienst
 • Eigen woning
 • Gemeentelijk minimabeleid algemeen
 • Individuele bijzondere bijstand
 • Noodzakelijke kosten
 • Draagkracht
 • Lening of om niet
 • Categoriale bijzondere bijstand
 • Gemeentelijke toeslagen

Dag 4 Terugvordering, boete, verhaal en invordering

Onderwerpen zijn onder meer:

 • Terugvorderingsgronden
 • Opschorten, herzien of intrekken
 • Het terugvorderingsbesluit
 • Gemeentelijk beleid
 • Het afzien van (verdere) terugvordering
 • Termijnen en verjaring
 • Boete verdiept
 • Recidive en ne bis in idem
 • Verhaalsgronden
 • Onderhoudsplicht verdiept
 • Schenking en nalatenschap
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Invordering en Awb
 • Verrekening
 • Aflossingsbedrag en beslagvrije voet
 • (Vereenvoudigd) derdenbeslag
 • Preferentie vordering
 • Relatie met schuldhulpverlening

Dag 5 Arbeidsinschakeling

Onderwerpen zijn onder meer:

 • Arbeidsverlichting verdiept
 • Ontheffing van de arbeidsplicht
 • Ontheffing arbeidsplicht bij alleenstaande ouders
 • Gemeentelijke beleid
 • Ondersteuningsvoorzieningen
 • Tegenprestatie
 • Scholing of opleiding (taalbeheersing)
 • Sociale werkvoorziening, beschut werk en participatieplaatsen
 • Plan van aanpak
 • Loonkostensubsidie
 • Individuele ondersteuning en begeleiding op de werkplek
 • Afstemming van de bijstand
 • Schoolverlaters nader bekeken

Dag 6 Rechtsbescherming en relatie met Rijk en andere wetten

Onderwerpen zijn onder meer:

 • Bezwaar en beroep
 • Verantwoording aan en financiering door het Rijk
 • Vangnetuitkering Rijk
 • Inlichtingenplicht tussen organisaties
 • Privacy en geheimhouding
 • Experimenten
 • IOAW, IOAZ, IOW WW, TW, Bbz 2004, WIA, AOW, ZW en Wulbz in het kort

Resultaat

Aan het eind van deze cursus bent u in onderlinge samenhang bekend met de elementaire beginselen en begrippen, de inhoud, de opzet en de werking van de Participatiewet. De cursus biedt u een solide basis op uitvoerings-, beleids- of managementniveau uitvoering te geven aan uw taken en verantwoordelijken.

 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus geheel hebt bijgewoond.

Data

Donderdag 6 en 13 oktober, 3, 10, 17 en 24 november 2022

 

Donderdag 25 mei, 1 , 8, 15, 22 en 29 juni 2023

 

Dinsdag 3 en 10 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 2023

 

 

 

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 2.673,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).