Tempocursus Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Utrecht 24 mei 2022 Klassikaal (op locatie/online) 4 dagen €1680,-

Gemeenten moeten ervoor zorgen hun inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Die ondersteuning thuis organiseren gemeenten via de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Iedere gemeente regelt de toegang en ondersteuning op zijn eigen manier. Maar wat is er nu eigenlijk binnen de Wmo geregeld? En hoe werkt het als iemand een beroep doet op de Wmo? Op deze vragen en meer krijg je antwoord binnen de 4-daagse tempocursus Wmo.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Je verandert van functie of start binnenkort in een nieuwe functie. Je moet snel alle ins & outs van de Wmo 2015 leren kennen. Deze kennis moet breed en actueel zijn en aansluiten op de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Dan is de Tempocursus Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 de aangewezen cursus. In vier dagen verdeeld over vier weken brengen ervaren praktijkdocenten je volledig hoogte van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De cursus is geschikt voor een ieder op gemeentelijk uitvoerings- beleids- of managementsniveau of bijvoorbeeld advocaten bestuursrecht of docenten hoger onderwijs.

 

Leervorm

De cursus wordt verzorgd door docenten uit de uitvoeringspraktijk en biedt veel ruimte voor praktijkcasussen en onderlinge discussies.

Blended learning

Bender gelooft in de kracht van klassikaal onderwijs, of dit nu fysiek of online is. Onderlinge interactie en discussie is essentieel voor een goede kennisoverdracht en het aanreiken van vaardigheden. We zetten hierbij heel gericht instrumenten in als
e-learning, webinars, podcasts en webspecials (korte online verdiepingssessies). Gelet op de coronacrisis wordt deze verkorte opleiding vooralsnog enkel als online georganiseerd.

De Bender Studio

Bender heeft op haar locatie in Utrecht een eigen studio met professionele video- en audioapparatuur. Hiermee wordt een maximale beeld- en geluidskwaliteit van iedere training gegarandeerd. Om tot een optimale digitale didactiek te komen van onze online trainingen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 1. Bender gelooft in afwisseling in leervormen om tot het maximale leerrendement te komen. Bender hanteert in iedere webinar: video’s, kleine clipjes in meerkeuze vragen, break-out sessies, live chatsessies. Door de hoogwaardige kwaliteit van de hardware (video en audio) en software is Bender in staat tot een professioneel, afwisselend en soepele online training te komen.
 2. Onze webinars zijn sterk afgestemd op de praktijk van de professional. Bender gelooft in de combinatie van gerichte kennisoverdracht en het aanreiken van effectieve vaardigheden, het in de praktijk toepassen en het terug kunnen kijken van de eigen prestatie. De inzet van video acht Bender hierin essentieel. Met inachtneming van privacy van deelnemers, is het altijd mogelijk om de integrale webinar terug te zien in de beveiligde omgeving van de Bender Academie.

Groepsgrootte

In het kader van optimale kennisoverdracht gaat de Bender Academie uit van maximaal 15 deelnemers. Dit geldt ook voor de webinars, daar de praktijk inmiddels heeft uitgewezen dat een grotere groep juist online niet effectief is.

Programma

De cursus start gaat eerst kort in op de geschiedenis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de in de tijd verschuivende inhoud en doelstellingen. De Wmo wordt behandeld aan de hand van vier thema’s, die hieronder zijn weergegeven.

 

Dag 1 Achtergronden en wettelijk kader

Onderwerpen zijn onder meer:

 • Visie en uitgangspunten Wmo
 • Gemeentelijke regelgeving en keuzes verordening, financieel besluit, beleidsregels
 • Financiële aspecten van de Wmo
 • Terminologie
 • Toegang tot een maatwerkvoorziening
 • Afbakening en samenwerking Wlz, Zvw, Jeugdwet en Participatiewet
 • Afwegingskader
 • Doelgroepen
 • Proces van melding tot besluit
 • Sociale kaart
 • Actualiteiten, relevante jurisprudentie en ontwikkelingen

 

Dag 2 Het onderzoek nader bekeken

Onderwerpen zijn onder meer:

 • Eisen aan het onderzoek
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Eigen bijdrage
 • Zorg in natura en persoonsgebonden budget
 • Verwerking van persoonsgegevens, geheimhouding en privacy
 • Medisch advies
 • Het onderzoeksverslag voor de burger
 • De beschikking

 

Dag 3 Oplossingen en maatwerkvoorzieningen

Onderwerpen zijn onder meer:

 • Aanleren van taken, reorganisatie van taken en veranderen van gedrag
 • Mobiliseren van het eigen netwerk en uitbreiden van het eigen netwerk
 • Mantelzorgondersteuning, respijtzorg
 • Gebruikelijke hulp en begeleiding van de huisgenoten
 • Algemeen gebruikelijke voorzieningen, algemene voorzieningen en de sociale kaart
 • Ondersteuning, begeleiding en hulp bij het voeren van een gestructureerd huishouden
 • Rolstoelen en vervoersvoorzieningen om te kunnen verplaatsen en te kunnen participeren
 • Losse woonvoorzieningen en woningaanpassingen

 

Dag 4 De Wmo binnen en buiten het gemeentehuis

Onderwerpen zijn onder meer:

 • Regievoering als Wmo-consulent
 • Monitoren en evalueren
 • Kwaliteit en contractmanagement
 • Beschermd wonen
 • Werken volgens de bedoeling
 • Rendementsdriehoek
 • Verbinding met andere wetten

 

 

Resultaat

Aan het eind van deze cursus ben je in onderlinge samenhang bekend met de elementaire beginselen en begrippen, de inhoud, de opzet en de werking van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De cursus biedt u een solide basis op uitvoerings-, beleids- of managementniveau uitvoering te geven aan uw taken en verantwoordelijken.

 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus geheel hebt bijgewoond.

Data

Dinsdag 24 en 31 mei en 7 en 14 juni 2022

 

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 1.680,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).