Geaccrediteerd

Beroepscode en tuchtrecht

Utrecht Meerdere startdata Klassikaal (op locatie/online) 2 dagdelen 5 uur €595,-

De training Beroepscode en tuchtrecht maakt van jou een vakbekwame en transparante (jeugd)professional

Voor alle professionals in het sociaal werk bieden we de SKJ- geaccrediteerde  basis- en verdiepingstraining Beroepscode en tuchtrecht aan. Ben jij (jeugd)professional in het sociaalwerk? Dan is Bender er voor jou!

 

Alle professionals in het sociaal domein hebben sinds 2022 een gezamenlijke beroepscode.

Deze beroepscode geeft, samen met de wettelijke en vakinhoudelijke kaders, richting aan de handelingsruimte die jij als (jeugd)professional hebt in het werken met jou cliënten. Maar

hoe verhouden deze kaders zich tot de professionele autonomie en creativiteit die jij als

professional ook hebt? Bender neemt je in deze training mee in deze vraag en staat daarnaast

stil bij de ethische dilemma’s die je tegenkomt in dit complexe werkveld. Voor de SKJ

geregistreerde  professional geven we uiteraard aandacht aan het tuchtrecht en hoe de

route van een klacht verloopt.

 

Deze training is voor SKJ geregistreerde jeugdprofessionals een verplicht onderdeel voor de herregistratie.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Deze training is aan te raden voor alle professionals in het sociaal domein die zich willen ontwikkelen naar een autonome bewust bekwame professional. De jeugd en gezinsprofessionals met een SKJ registratie kunnen deze training indienen bij het SKJ voor hun herregistratie.

Leervorm

De training bestaat uit twee groepslessen in de ochtend (09.30 – 13.00 uur), die klassikaal op locatie en/of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor

interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

De training Beroepscode en tuchtrecht wordt conform de SKJ voorwaarden, aangeboden in twee dagdelen.

 

Ter voorbereiding op het 1e dagdeel (basis) maken de deelnemers een voorbereidende opdracht zodat er al actief wordt kennis gemaakt met de beroepscode. Na het 2e dagdeel (verdieping) wordt de training afgesloten met een eindopdracht ter toetsing van opgedane kennis. De deelnemers maken deze thuis. Voor de SKJ geregistreerde professional is dit een verplicht onderdeel van deze training en dient de opdracht met een voldoende beoordeeld te worden.

 

De deelnemers zullen in deze training, naast het aangereikt krijgen van de kennis en context van de beroepscode en het tuchtrecht, actief aan de slag gaan met de beroepsethische standaard en het moreel beraad.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Beroepscode;
 • Professionele standaard;
 • Tuchtrecht;
 • Ethische dilemma’s;
 • Moreel beraad.

Resultaat

Je hebt:

 • kennis en Inzicht in de bedoeling van de professionalisering van het sociaal werk/ jeugdhulp en jou positie hierin als (jeugd)professional;
 • kennis, vaardigheden en doet ervaring op over/met morele oordeelsvorming;
 • kennis over het tuchtreglement waarmee je te maken hebt na inschrijving bij het SKJ;
 • zicht op hoe je gestructureerd omgaat met beroepsethische dilemma’s in de praktijk;

Je bent:

 • in staat om de bedoeling van de professionalisering van het sociaal werk/ jeugdhulp te herkennen, in eigen woorden weer te geven en te koppelen aan voorbeelden uit de eigen praktijk;
 • in staat om dilemma’s te herkennen en jezelf te bevragen over je handelen in complexe situaties;
 • in staat om je handelen te plaatsen binnen de professionele standaard en je te ontwikkelen naar de bewust bekwame professional.

Certificaat

Je ontvangt een “Certificaat”, indien je de gehele training hebt bijgewoond én je als SKJ geregistreerde professional de eindopdracht met een voldoende hebt afgerond. Op het certificaat staan de accreditatiepunten vermeld.

Accreditatie

De training ‘Beroepscode en tuchtrecht’ is geaccrediteerd voor 11,90 punten. Dit bestaat uit 7 uur klassikale contacturen, 3 uur zelfstudie en 1 uur voor het maken van de eindopdracht.

 

 

Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze cursus als bij- of nascholing registreren.

Data

 

 • Maandag 14 november en 21 november 2022 in de ochtend van 09.30 – 13.00 uur
 • Donderdag 30 maart en 6 april 2023 in de ochtend van 9.30 – 13.00 uur
 • Woensdag 14 juni en 21 juni 2023 in de ochtend van 9.30 – 13.00 uur
 • Woensdag 6 september en 13 september 2023 in de ochtend van 9.30 – 13.00 uur
 • Woensdag 15 november en 22 november 2023 in de ochtend van 9.30 – 13.00 uur

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn:  € 595,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/

thee/frisdrank).

 

Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst advies? Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij

jouw situatie. Je bereikt ons via telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te sturen

naar academie@bendergroep.nl.