Training gespreksvaardigheden in de Participatiewet

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 2 dagen

Het toezien op een correct gebruik van de bijstand en het aanpakken van misbruik van voorzieningen is een belangrijk uitgangspunt van de Participatiewet. Het realiseren van dit doel start bij preventie door middel van goede voorlichting en fraudealertheid. Dit hoort op een professionele manier plaats te vinden, waarbij op een evenwichtige wijze op individuele omstandigheden van de belanghebbende wordt ingespeeld. De tweedaagse Training gespreksvaardigheden en rechtmatigheid Participatiewet biedt de kennis en vaardigheden om als professional fraudealertheid in de praktijk vorm en inhoud te geven.

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De training is bestemd voor professionals die zich bezig houden met de uitvoering van de Participatiewet en een actieve rol (gaan) spelen bij het voorkomen en signaleren en blootleggen van fouten en fraude.

Leervorm

De tweedaagse cursus wordt verzorgd door docenten uit de uitvoeringspraktijk en biedt veel ruimte voor praktijkcasussen en onderlinge discussies.

 

Blended learning

Bender gelooft in de kracht van klassikaal onderwijs, of dit nu fysiek of online is. Onderlinge interactie en discussie is essentieel voor een goede kennisoverdracht en het aanreiken van vaardigheden. We zetten hierbij heel gericht instrumenten in als e-learning, webinars, podcasts en webspecials (korte online verdiepingssessies). Gelet op de coronacrisis wordt deze verkorte opleiding vooralsnog enkel als online georganiseerd.

 

De Bender Studio

Bender heeft op haar locatie in Utrecht een eigen studio met professionele video- en audioapparatuur. Hiermee wordt een maximale beeld- en geluidskwaliteit van iedere training gegarandeerd. Om tot een optimale digitale didactiek te komen van onze online trainingen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 1. Bender gelooft in afwisseling in leervormen om tot het maximale leerrendement te komen. Bender hanteert in iedere webinar: video’s, kleine clipjes in meerkeuze vragen, break-out sessies, live chatsessies. Door de hoogwaardige kwaliteit van de hardware (video en audio) en software is Bender in staat tot een professioneel, afwisselend en soepele online training te komen.
 2. Onze webinars zijn sterk afgestemd op de praktijk van de professional. Bender gelooft in de combinatie van gerichte kennisoverdracht en het aanreiken van effectieve vaardigheden, het in de praktijk toepassen en het terug kunnen kijken van de eigen prestatie. De inzet van video acht Bender hierin essentieel. Met inachtneming van privacy van deelnemers, is het altijd mogelijk om de integrale webinar terug te zien in de beveiligde omgeving van de Bender Academie.

 

Groepsgrootte

In het kader van optimale kennisoverdracht gaat de Bender Academie uit van maximaal 12 deelnemers. Dit geldt ook voor de webinars, daar de praktijk inmiddels heeft uitgewezen dat een grotere groep juist online niet effectief is.

Programma

De training is opgedeeld in twee onderdelen.

A. Het wetskennis en vooronderzoek (0,5 dag)
De training start met een korte behandeling van de diverse verplichtingen die aan bijstandsverlening verbonden zijn, zoals de inlichtingenverplichting en de medewerkingsverplichting. Vervolgens wordt ingezoomd op het vooronderzoek/dossieronderzoek. Centraal staat de vraag welke fraude-elementen je kan signaleren. Hierbij is er onder andere aandacht voor het analyseren van bankafschriften, de echtheidskenmerken van bewijsstukken en de falsificatie van documenten. Hierbij is zijn ook de gegevens van de ketenpartners (Suwinet, Inlichtingenbureau, etc.) en onderzoek op social media van belang.

 

B. Communicatie en fraudealertheid (1,5 dag)
Aan de orde komen onder meer:

 • Verschillende gespreksmethoden
 • Doel van het gesprek (aanvraag, regulier heronderzoek, fraudesignaal)
 • Vorm van het gesprek (spreekkamer, online, huisbezoek)
 • De voorbereiding van het gesprek
 • Gespreksplan
 • Het houden van regie
 • De uitvoering van het gesprek
 • Tactische elementen in een gesprek
 • Doorvragen
 • Grenzen stellen
 • Omsingelen van bewijs
 • Confronteren met bewijs
 • Cautie
 • Herkennen van non-verbaal gedrag
 • Rapportering (objectief versus subjectief)
 • Oefenen van praktijksituatie met een ervaren acteur

Resultaat

Aan het eind van deze cursus ben je in staat om in het kader van fraudealertheid een effectief gesprek te voeren en bevindingen correct te waarderen en te rapporteren.

 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de gehele cursus hebt bijgewoond.

Data

Maandag 2 en 9 oktober 2023

 

Woensdag 8 en 15 november 2023

 

 

 

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 1120,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).