Jeugdwet voor Raadsleden

Utrecht 5 februari 2019 Klassikaal 2 dagen €700,-

Sinds de decentralisatie in 2015 zijn er wijzigingen in de Jeugdwet. Het overhevelen van de Jeugdwet naar de gemeente vraagt een omslag van landelijk naar regionaal én lokaal beleid. Wat houdt de Jeugdwet in en hoe zit het met de toegang? Hoe komen we nu tot een regisseursaanpak en hoe wordt gewerkt aan ‘veilig opvoeden en opgroeien’? Want dat is de opdracht vanuit de Jeugdwet. Kennis van onderwerpen, maar ook meedenken met de jeugdige en gezin, die preventieve, lichte of zwaardere ondersteuning vraagt. Dit kan tijdelijk of voor langere periode zijn. Wat zijn de mogelijkheden voor zowel lokaal als regionaal samenwerken? De eerste dag is gericht op de wetgeving jeugd en privacy en de andere dag is gericht op de doelgroep met de mogelijkheden vanuit de gemeente.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Raadsleden

Leervorm

Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Programma

In deze tweedaagse cursus worden de volgende onderwerpen besproken:

 

 • Dag 1: visie en uitgangspunten Jeugdwet; aanpalende wetgeving; proces van melding tot besluit; PGB-financiering; jurisprudentie; privacywet AVG 2018
 • Dag 2: overzicht op verschillende aandoeningen van zowel jeugdige als ouder, met impact op veilig opvoeden en opgroeien; verschillende ondersteuningsvragen en het onderzoek naar eigen kracht en sociaal netwerk; gebruikelijke zorg en mogelijkheden netwerkondersteuning; voorzieningen Jeugdwet en regisseur-schap; het gekanteld gesprek; regionale en lokale innovatiemogelijkheden

Resultaat

Na afloop van dag 1 weet je:

 • Wat de visie is vanuit de Jeugdwet en hoe vanuit deze wetgeving ‘het veilig opvoeden en opgroeien’ van jeugdige en gezin wordt ondersteund
 • De afbakening en samenwerking met Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wmo en Participatiewet
 • Hoe het proces van melding tot evt. maatwerkvoorziening eruit ziet
 • Wat belangrijk is bij een indicatie vanuit PGB-financiering
 • Actualiteiten binnen de Jeugdwet vanuit jurisprudentie
 • Wat de wijzigingen 2018 voor de verwerking van persoonsgegevens inhouden

Na afloop van dag 2 weet je:

 • Welke beperkingen er bij jeugdigen en ouders kunnen optreden en welke invloed dit heeft op het ‘veilig opvoeden en opgroeien’
 • Welke ondersteuningsvragen zij hebben en wat het onderzoek naar eigen kracht en sociaal netwerk oplevert
 • Wat meespeelt in discussies over gebruikelijke zorg en mogelijkheden van het netwerk
 • Wat de reden is van de visie ‘1 gezin, 1 plan’ en wat het oplevert
 • Hoe het gesprek plaatsvindt sinds de Kanteling en wat het oplevert
 • Welke innovatiemogelijkheden er zijn binnen gemeente (lokaal vanuit basisinfrastructuur) en regionaal en wat het oplevert

Data

Dinsdag 5 februari 2019

Studiekosten

De kosten voor de cursus: € 700,- per deelnemer (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).