Verdieping De nieuwe Wet inburgering

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 1 dag

Met de Wet inburgering 2022 keert de regie over de inburgering van statushouders, gezinsmigranten en overige migranten terug bij de gemeente. De Wet richt zich op een relatief kleine doelgroep, maar heeft mede door de hoge mate van uitkeringsafhankelijkheid een zeer grote impact op de gehele gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Binnen de gemeenten zullen de specialisten participatie, werk en/of inburgering de grootste rol hebben bij de uitvoering van de Wet in de praktijk. Zij voeren doorgaans de assessments uit, zij stellen het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) op, zij monitoren de voortgang en zij zijn primair verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van de inburgeraar. Dit vergt naast basiskennis over de doelstellingen inhoud van de Wet (hiervoor verwijzen we naar de basiscursus De nieuwe Wet inburgering 2022) verdiepende kennis en bijzondere vaardigheden. Om deze reden heeft de Bender Academie voor professionals op het gebied van participatie, werk en/of inburgering de Verdieping De nieuwe Wet inburgering 2022 ontwikkeld.

 

Indien u de verdiepingscursus wil combineren met de inhoud van uw beleid, dan maakt de Bender Academie een op maat gesneden opleidingsaanbod voor een (online) incompany traject.

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Leervorm

De eendaagse cursus bestaat uit een groepsles, die klassikaal op locatie en/of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

Na een korte bespreking van het doel en de inhoud van de nieuwe Wet inburgering 2022 komen onder meer de onderstaande thema’s aan de orde:

 • Het wettelijk en beleidsmatig kader van de leerroutes;
 • De leerroutes nader bekeken (B1, onderwijs, zelfredzaamheid);
 • Vormgeving en aandachtspunten van de brede intake (o.a. assessment, de PIP, cultuursensitiviteit);
 • Methodes van monitoring en begeleiding;
 • Inzetten van positieve en negatieve prikkels;
 • Rol en positie van de stakeholders en de grenzen van de gemeentelijke verantwoordelijkheden en mogelijkheden;
 • Informatie-uitwisseling met het COA nader bekeken.
 • De rol van DUO nader bekeken;
 • Het werken met ervaringsdeskundigen;
 • De communicatie met inburgeraars (beschikbare modellen en toepasbaarheid);
 • Actuele praktische vraagstukken;

 

Gedurende de cursus is voldoende ruimte voor vragen en onderlinge discussie, mede aan de hand van praktijkcasussen.

Resultaat

Het resultaat van de cursus is dat je beschikt over verdiepende kennis én inspiratie die nodig is om als specialist, werk en/of inburgering de Wet te kunnen implementeren en uit te voeren.


Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus hebt bijgewoond.

Data

Donderdag 1 juni 2023

 

Woensdag 13 september 2023

 

Donderdag 9 november 2023

 

 

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 450,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).