Geaccrediteerd

Werken met (multi)probleemgezinnen

Incompany Klassikaal (op locatie/online) 2 dagen 2 uur

Jij hebt de regiefunctie en gaat voor samenwerking in complexe gezinssituaties

 

Binnen het brede sociale domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) komen consulenten in aanraking met mensen en gezinnen met meerdere problemen, ook wel multi-probleemgezinnen genoemd. Kenmerkend aan deze doelgroep is dat ze op verschillende leefgebieden problemen ervaren en vaak niet weten waar ze moeten beginnen om hun problemen aan te pakken. De hulpverlening aan deze gezinnen loopt vaak versnipperd en er is weinig grip op de situatie. Hoe kan het sociaal domein deze gezinnen op integrale wijze benaderen? Wat is daarin effectief? En hoe kan de ondersteuning die vaak vanuit verschillende wettelijke kaders wordt aangeboden, beter op elkaar aansluiten? In de cursus Werken met (multi)probleemgezinnen gaan we met deze vragen aan de slag. Als jij samenwerking en regiename van belang vindt in complexe gezinssituaties, is deze cursus voor jou erg geschikt.

De cursus wordt alleen incompany aangeboden. Heb je interesse? Stuur dan een mail naar academie@bendergroep.nl.

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Studiekosten

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor jeugdconsulenten of jeugdprofessionals werkzaam binnen het sociaal domein met enige kennis over de doelgroep (multi)probleemgezinnen, en enige kennis van de levensdomeinen van de zelfredzaamheidsmatrix.

Leervorm

De cursus bestaat uit meerdere groepslessen, die klassikaal op locatie en/of online worden aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

In deze tweedaagse cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 

 • Inzicht in de problematiek van (multi)probleemgezinnen;
 • Verschillende wetgeving binnen het sociaal domein en domeinoverstijgend;
 • Domein overstijgend werken met (multi)probleemgezinnen;
 • De belangen en verantwoordelijkheden van verschillende betrokken partijen/disciplines;
 • De systeemgerichte benadering van (multi)probleemgezinnen;
 • Toepassen van de ZRM en het ouderschapssupplement;
 • Het gebruik van verschillende instrumenten om het steunnetwerk in kaart te brengen;
 • Procesgericht werken en de uitwerking van 1 gezin – 1 plan – 1 regisseur;
 • De succes- en faalfactoren in het werken met (multi)probleemgezinnen;
 • Jouw houding en rol binnen het werken met (multi)probleemgezinnen;
 • De kracht van het multidisciplinair overleg (MDO);
 • Opstellen van een integraal plan van aanpak.

Zelfstudie: 2 uur

Resultaat

Je leert…


… de positie van (multi)probleemgezinnen binnen de wettelijke kaders van het sociaal domein herkennen;
… de problemen binnen (multi)probleemgezinnen integraal te benaderen en te beoordelen;
… wat de succesfactoren zijn binnen het procesgericht werken met (multi)probleemgezinnen;
… wat jouw houding en rol is als proces- en/of casusregisseur.

 

Je ontvangt een “Certificaat”, indien je de cursus hebt bijgewoond. Op het certificaat staan de accreditatiepunten vermeld.

 

Accreditatie
Werken met (multi-) probleemgezinnen is SKJ geaccrediteerd voor in totaal 17.00 punten.

Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze cursus als bij- of nascholing registreren.

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 995,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).