Wijkuitvoeringsplannen

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 1 dag

In 2050 is Nederland aardgasvrij in de gebouwde omgeving, en al in 2030 moet 20% van alle huizen en gebouwen aardgasvrij zijn. Dat is een majeure opgave!

 

Hoe pak je dat aan? In deze training kijken we eerst naar het ‘waarom?’. Daarna kijken we naar de transitievisie warmte die alle gemeenten, als het goed is, in 2021 hebben vastgesteld. In die visie schetsen zij hun route naar een aardgasvrij gebouwde omgeving. Via de zogenaamde wijkuitvoeringsplannen gaan ze aan de slag in een wijk of dorp. Het wijkuitvoeringsplan is dus een concretisering van de transitievisie warmte op wijkniveau. Het plan wordt opgesteld in samenwerking met bewoners, gebouweigenaren en stakeholders (denk aan netbeheerder, VVE’s en woningcorporaties).

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De cursus is interessant voor gemeentelijke proces- en projectleiders, beleidsmedewerkers, medewerkers energie en duurzaamheid en gebiedsontwikkelaars.

Leervorm

De cursus bestaat uit een groepsles van een dagdeel, die klassikaal op locatie of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, en is er aandacht voor interactie en kennisdeling.

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De verschillen tussen RES, TVW en wijkuitvoeringsplannen.
  • Wie zijn belanghebbenden bij de wijkuitvoeringsplannen, zowel professioneel als niet-professioneel?
  • Wat is de verantwoordelijkheid en rol van de gemeente bij wijkuitvoeringsplannen?
  • Welke stappen moeten doorlopen worden voor een wijkuitvoeringsplan?
  • Het opzetten van een wijkuitvoeringsplan aan de hand van concrete casuïstiek

Resultaat

Met deze cursus kun je:

  • de verschillende opgaven in de energietransitie herkennen
  • benoemen wat de opgave is voor gemeenten
  • benoemen welke stappen gezet moeten worden in een wijkuitvoeringsplan
  • aan de hand van het geleerde in je eigen gemeente aan de slag

 

Je ontvangt een bewijs van deelname.

Data

Dinsdag 7 november 2023

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 495,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).