Wmo en beschermd wonen

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 1 dag

Een deel van de mensen met een psychiatrische aandoening hebben een beschermde woonvorm nodig. Het inventariseren/adviseren en bepalen van de toegang beschermd wonen is een taak voor (centrum)gemeentes of hebben de taak uitbesteed aan bijvoorbeeld GGD. Het betreft een kwetsbare doelgroep met de vraag of zij in staat zijn tot (ambulant) zelfstandig wonen. Op basis van welke afwegingen onderbouw je deze maatwerkvoorziening en wanneer zijn de mogelijkheden van ambulant wonen wel maatwerk? Volg nu de cursus Beschermd wonen!

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Jouw taak is om te inventariseren, adviseren en/of vast te stellen of iemand beschermd wonen nodig heeft. Je kent de beoordelingscriteria voor toegang tot beschermd wonen in jouw (centrum)gemeente, en je voert (binnenkort) het beleid uit. 

 

Om deze cursus te kunnen volgen is het noodzakelijk dat je basiskennis hebt over de doelgroep psychiatrie. Je kent veelvoorkomende ziektebeelden, weet welke problematiek je vaak tegenkomt en welke behandelmogelijkheden er zijn. Bezit je deze kennis nog onvoldoende? Volg dan eerst de e-learning ‘Psychiatrische problemen – basismodule’.

Leervorm

De cursus ‘Wmo en Beschermd wonen’ wordt in blended learning-vorm aangeboden. Blended learning is de combinatie van e-learning en klassikaal leren en biedt veel voordelen.

+ Snel: je kunt direct starten;
+
Flexibel: je leert waar en wanneer het jou (of je team) uitkomt;
+ Efficiënt: je verliest geen reistijd;
+ Voordelig: je bespaart reiskosten;
+ Effectief: je leert in je eigen tempo en kunt lesstof terugkijken;
+ Tijdens de klassikale lessen kun je kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

 

Bender heeft een eigen leeromgeving: de Bender Academie. Hier volg je de e-learning ter voorbereiding op de cursus. 

 

Daarna volg je de klassikale cursusdag. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod in de e-module:

 • Wat beschermd wonen inhoudt;
 • De doelgroep van beschermd wonen;
 • De aandachtspunten tijdens het gesprek met deze doelgroep;
 • De raakvlakken met de zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz);
 • De vrijheidsbeperkende maatregelen;
 • De voorliggende voorzieningen- zoals sociaal netwerk en ambulante begeleiding- er zijn voor beschermd wonen;
 • De instroom, doorstroom en uitstroom binnen beschermd wonen.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De boodschap van de Adviescommissie Toekomst beschermd wonen (van beschermd wonen naar beschermd thuis);
 • De doelgroep en uitvoering van zorg binnen de huidige zorgorganisaties BW;
 • Domeinoverstijgende problematiek bij specifieke doelgroep 18- en 18+;
 • Samenwerking en afbakening met de Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet;
 • Wanneer is ‘beschermd thuis’ mogelijk en wanneer blijft het beschermd wonen; (‘ambulantiseren’ zoals adviescommissie voordraagt);
 • Welke mogelijkheden zijn er in de wijk: kansen en risico’s.

Er is veel ruimte voor casuïstiek en uitwisselen van ervaringen. Dit biedt houvast bij de afwegingen die je maakt.

Resultaat

Je leert in de e-module:

… over terminologie en de knelpunten binnen beschermd wonen;

… de desbetreffende doelgroep en wat belangrijk is in het gesprek met hen;

… over vrijheidsbeperkende maatregelen;

… welke wetgeving je nog meer mee te maken hebt, en welke voorliggende voorzieningen besproken moeten worden.

 

Je leert in de cursus:

… over behandelmogelijkheden en herstelperspectief van de doelgroep wat betreft zelfredzaamheid en participatie;

… de domeinoverstijgende problematiek inzichtelijk te krijgen bij jongvolwassenen;

… het concretiseren van de ondersteuningsbehoefte en het 24-uurs toezicht;

… beschermd wonen als maatwerkvoorziening te onderzoeken en onderbouwd te indiceren;

… innovatief denken voor een beschermd thuis oftewel een ‘verlengde leefomgeving’ in de vorm van ‘extra ogen in de wijk’.

 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de e-module hebt gevolgd en de cursusdag hebt bijgewoond.

Data

Maandag 11 september 2023

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 525,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).