Wmo en begeleiding

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 1 dag

Weet hoe de verschillende vormen van ondersteuning kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid

 

De gemeente is binnen de Wmo verantwoordelijk voor de maatwerkvoorziening Begeleiding: ambulant en dagbesteding. Het uitgangspunt is het inzetten van maatwerk. Voor jou als consulent vraagt dit zowel om inhoudelijke kennis als vaardigheden binnen het gesprek. Binnen welke wetgeving hoort begeleiding? En welke vragen stel je om de ondersteuningsvraag concreet te krijgen? Wanneer is deze vraag op te lossen met gebruikelijke hulp of voorliggende voorzieningen? Welke criteria zijn er om de maatwerkvoorziening Begeleiding te onderbouwen? Wanneer vraag jij medisch advies op? Schrijf je in voor de cursus Wmo en begeleiding.

 

Bender reikt jou in deze verdiepingscursus de handvatten aan om deze vragen te  beantwoorden. Zodat jij in de praktijk maatwerk kunt bieden en aansluit bij de behoefte van je doelgroep. 

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Je bent Wmo consulent, maakt deel uit van een wijkteam, bent loketmedewerker of je werkt bij een zorgaanbieder of welzijnsorganisatie. Je wilt verdieping in gespreksvoering en leren hoe je kunt bepalen welke voorziening passend is. Je beschikt over basiskennis van de doelgroepen binnen de Wmo en over de kennis en vaardigheden om een (keukentafel)gesprek te voeren.

Leervorm

De cursus wordt in blended learning-vorm aangeboden. Blended learning is een combinatie van e-learning en een online klassikale les. Een online training biedt veel voordelen.

+ Snel: je kunt direct starten;
+
Flexibel: je leert waar en wanneer het jou (of je team) uitkomt;
+ Efficiënt: je verliest geen reistijd;
+ Voordelig: je bespaart reiskosten;
+ Effectief: je leert in je eigen tempo en kunt lesstof terugkijken;
+ Tijdens de online klassikale les kun je kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

 

Bender heeft een eigen leeromgeving: de Bender Academie. Hier volg je de e-learning ter voorbereiding op de cursus. 

 

Daarna volg je online de klassikale cursusdag. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

 

Programma

Voorafgaand aan de cursusdag volg je een online lesprogramma. In de e-module en de klassikale cursusdag komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Samenwerking wettelijke kaders sociaal domein (Participatiewet, Jeugdwet, schuldhulpverlening);
  • Afbakening aanpalende wetgeving (Zvw, Wlz);
  • Het belang van doorvragen om de ondersteuningsbehoefte te concretiseren;
  • Reële doelen samen bespreken met oog op ontwikkeling van sociale redzaamheid en participatiemogelijkheden van de cliënt;
  • Gebruikelijke hulp versus mantelzorg en innovatie op voorliggende oplossingen;
  • De afweging en motivering van maatwerkproducten (zin/pgb);
  • Opvragen van medisch advies;
  • Inhoudelijke evaluatie van uitvoering maatwerk Begeleiding op cliëntgerichtheid, veiligheid, doeltreffendheid en doelmatigheid met de zorgaanbieder;
  • het ‘samenspel’ tussen consulent en zorgaanbieder op het gebied van kwaliteit.

Er is veel ruimte voor casuïstiek en uitwisselen van ervaringen. Dit biedt houvast bij de afwegingen die je maakt.

Resultaat

Je leert …
… wettelijke kaders sociaal domein en aanpalende wetgeving kennen;
… wat er aan bod moet komen in de vraagverheldering;
… hoe je doelen concretiseert van de cliënt en zijn/haar netwerk;
… hoe je eigen kracht, netwerkversterking, gebruikelijke hulp en algemene voorzieningen bespreekt;
… mogelijkheden te onderzoeken ter bevordering van sociale redzaamheid en participatie;
… de vertaling te maken van de ondersteuningsbehoefte naar wens en doelen om te komen tot passende oplossingsrichtingen.
…vanuit welke kaders er aandacht moet zijn voor kwaliteit.

 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de e-module hebt gevolgd en cursusdag hebt bijgewoond.

Data

Donderdag 12 oktober 2023, 9.30- 16.30 uur

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 525,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).