Workshop diversiteit en inclusie

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 1 dagdeel

De rapporten ‘Werk aan Uitvoering’, ‘Ongekend onrecht’ en ‘Klem tussen balie en beleid’ geven aan dat er meer aandacht moet zijn voor goede randvoorwaarden en voor de menselijke maat, zodat burgers niet meer in de knel komen en de dienstverlening krijgen die ze mogen verwachten. Door de maatschappelijke roep om meer menselijke maat is er wel meer aandacht nodig voor het vakmanschap van professionals. 

 

De menselijke maat betekent ook dat je inhoud geeft aan begrippen als diversiteit en inclusie. Dit kan vanuit je functie als leidinggevende, beleidsmedewerker, re-integratieconsulent of medewerker HRM. Het vormgeven van deze begrippen binnen een organisatie is een langdurige proces, waarbij we graag adviseren. Deze workshop is een eerste verkenning en biedt handvatten om concreet aan de slag te gaan binnen je functie en/of als organisatie.  

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De Workshop diversiteit en inclusie is bestemd voor eenieder die uit hoofde van zijn functie te maken heeft en/of vormgeeft aan processen om diversiteit en inclusie binnen de organisatie in te bedden of voor professionals die zicht meer bewust willen zijn over de gevolgen van een verhoogd diversiteits-/inclusiestreven in het eigen handelen. 

Leervorm

De workshop verzorgen we op een open, interactieve en verbindende wijze. Met een beproefde mix van oefeningen, onderzoeksresultaten en visualisaties maken we het onderwerp actueel en van iedereen. Als deelnemers ga je plenair en in subgroepen op een veilige maar effectieve wijze uitwisselen wat het onderwerp voor jou en je organisatie betekent en wat de meerwaarde is. Ook ga je samen verkennen welke eerste stappen je al zou kunnen zetten. Effectief leren doe je immers door zelf concreet aan de slag te gaan met de dagelijkse praktijk. 

 

De opleiding wordt verzorgd door twee trainers die al jarenlang ervaringen hebben met het vormgeven en implementeren van processen rondom diversiteit en inclusie binnen overheidsorganisatie. 

Programma

Het doel van de workshop is om kennis, bewustwording (van de werking van het brein en unconscious bias) en draagvlak te creëren voor meer diversiteit en inclusie in de organisatie.

 

De training duurt één dagdeel. 

 

Tijdens de workshop wordt aandacht besteedt aan de volgende onderwerpen: 

  • Wat houden de begrippen “diversiteit” en “inclusie” in? Hebben we het over hetzelfde? 
  • De aangetoonde meerwaarde van diversiteit en inclusie in organisaties. 
  • Het beantwoorden van de vraag waarom diversiteit en inclusie voor jouw organisatie van belang is. 
  • Het ontdekken van belemmerende factoren zoals de stereotyperende werking van het brein. 
  • Je bewust worden van diverse vormen van onbewuste vooroordelen (unconscious bias) en hoe je deze kunt leren doorbreken. 
  • Hoe ga je met het onderwerp concreet aan de slag? Hoe bepaal je een startpunt en zorg je voor het nodige draagvlak? 

Resultaat

Na afloop ben je op de hoogte van de basistheorie omtrent diversiteit en inclusie en kun je deze kennis effectief introduceren in je organisatie. 

 

De deelnemer ontvangt een bewijs van deelname. 

Data

Donderdag 21 september 2023

 

Dinsdag 6 februari 2024

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 350,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).