Participatie en Omgevingswet tijdens Bender Talks

Bender organiseert op donderdag 20 mei van 12.00 tot 13.00 uur een online event waarin alles in het teken staat van participatie bij de omgevingsvergunning en transitie. Sarah Ros, stedenbouwkundige en bestuursadviseur én een van de sprekers tijdens het event, schetst voor ons de achtergrond van dit onderwerp.

Ik wil mij aanmelden voor dit event

 

Door: Sarah Ros

Met de komst van de Omgevingswet in 2022 wordt het vroegtijdig betrekken van de samenleving bij het opstellen van overheidsbeleid over de fysieke leefomgeving verplicht gesteld. Zelfs bij vergunningaanvragen die afwijken van de regels, kan participatie voor initiatiefnemers straks verplicht zijn. En de Omgevingswet is niet het enige wetgevingstraject waarin participatie een plek krijgt. Zo is er ook nog het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau, waarin de inspraakverordening wordt verbreed en het uitdaagrecht is opgenomen. Hierbij gaat het niet alleen over de fysieke leefomgeving maar om het hele beleidsdomein van de overheid. En in het kader van de klimaatopgaven hebben overheden ook afgesproken om de samenleving stevig te betrekken bij de plannen en besluiten.

Het betrekken van die samenleving bij de besluitvorming van onder meer gemeenten is natuurlijk niet nieuw. Al jaren worden inwoners en andere belanghebbenden op allerlei manieren geïnformeerd over plannen of doen ze actief mee aan de plannenmakerij. Maar door de nieuwe verstevigde juridische verankering is de kans groot dat burgers, bedrijven en maatschappelijke instanties steeds vaker gevraagd (moeten) worden om hun bijdrage of naar hun mening. Bestuursorganen en de samenleving gaan in de komende jaren dus nog meer samen optrekken. Zijn we daar wel klaar voor?

Want hoe gaat dat straks? Wanneer is participatie echt verplicht en van toegevoegde waarde? En hoe pak je zo’n traject effectief en efficiënt aan, als overheid maar ook als geïnteresseerde participant of zelfs als initiatiefnemer? Hoe zorg je ervoor dat de samenleving niet overvraagd wordt, de stille meerderheid ook wordt gehoord en dat participatietrajecten in samenhang worden uitgezet? Kan het fysiek domein hierin iets leren van het sociaal domein en andersom?

Is er nu een ware transitie gaande en wat staat ons dan te wachten? Maar ook, wat kan de overheid nu al doen om zich hier goed op voor te bereiden?

Bender Talks

Op zoek naar de antwoorden op deze vragen gaan Jan Rotmans, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en Sarah Ros, stedenbouwkunde en bestuursadviseur, op 20 mei met elkaar in gesprek tijdens een online event: Bender Talks. Is dit onderwerp voor jou interessant? Meld je dan kosteloos aan!

Hoe meld ik mij aan?

Het enige wat je hoeft te doen is je aan te melden door middel van onderstaande registratiebutton. Een paar dagen voor het event krijg jij een Teams-linkje gemaild, zodat je kunt deelnemen. Bij je registratie kun je ook een stelling doorgeven. Wellicht discussiëren Jan en Sarah op 20 mei dan wel over jouw stelling!

Bring a friend

Het Bender Talks event is voor iedereen beschikbaar die graag zijn/haar kennis van het publiek domein up to date wil hebben. Ken jij iemand in je omgeving die dit online event ook zou willen bijwonen? Deel dan gerust deze pagina!

Ik wil mij aanmelden voor dit event