Praat met elkaar!

Praat met elkaar is het thema van de week tegen kindermishandeling dit jaar. Praten over kindermishandeling is moeilijk. Professionals maar ook het netwerk worstelen om dit onderwerp bespreekbaar te maken met de ouders en met het kind.

Ze twijfelen over of ze het wel goed hebben gezien, zijn bang om de relatie met het ouders en/ of kind te verliezen of weten niet hoe ze zo’n gesprek op een rustige manier kunnen voeren. Toch is het voeren van het gesprek de start om de situatie van kinderen in een kwetsbare positie te verbeteren.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Onder het mom van praten met elkaar hebben wij onze docent Anja Dijkhuis geïnterviewd over het belang van het volgen van de cursus ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ en het in gesprek gaan met elkaar over veiligheid in gezinssituaties.

Introductie Anja Dijkhuis

“Na mijn studie orthopedagogiek werkte ik bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling in Amsterdam. Daar stuitte ik op de kloof tussen betrokkenheid en daadwerkelijk ingrijpen. Inmiddels heb ik meer dan 20 jaar ervaring in het voorlichten en trainen van professionals, van vrijwilligers tot aandacht functionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Daarnaast begeleid ik implementatietrajecten omtrent de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik stimuleer professionals om met toewijding op te komen voor kinderen die dat nodig hebben. De essentie is oog te hebben voor een kind.

Kindermishandeling en huiselijk geweld gaat iedereen aan

Of je nu privé of beroepsmatig te maken hebt met kinderen en ouders, de problemen die achter de voordeur schuilgaan moeten we met elkaar oplossen. “It takes a village to raise a child!” De meldcode helpt je om je betrokkenheid waar te maken. Als je het vermoeden hebt dat er een kind in de knel zit dan is de meldcode een soort gebruiksaanwijzing hoe je zorgvuldig in actie kunt komen. Niets doen is geen optie en de meldcode wijst je de weg wat je wel kunt doen.

Voor wie is de meldcode relevant?

Alle professionals die werken met kinderen en ouders zijn gehouden aan de meldcode. De organisatie waar je werkt moet een eigen, organisatie-specifieke meldcode hebben die bekend is bij alle medewerkers.

Veel mensen denken dat je eerst zeker moet zijn dat er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld terwijl je dat niet hoeft. Als je je zorgen maakt en ongerust bent over een kind dan kun je al beginnen met de eerste stap van de meldcode; in kaart brengen van de signalen.

Gebruik van meldcode

Veel professionals aarzelen om de meldcode te gebruiken omdat ze bang zijn ouders vals te beschuldigen of men is bang van alles overhoop te halen waar het kind niet perse mee geholpen is. Goede passende hulp die niet direct inzetbaar is door de wachtlijsten is ook voor professionals soms een bottleneck.

Knelpunten in de praktijk

Omgaan met deze dilemma’s is voor veel professionals een belemmering. In de training besteed ik hier veel aandacht aan omdat de professional wel wil maar soms niet weet hoe in actie te komen.

Signaleren van structurele of acute onveiligheid

Tijdens de training behandel ik veel voorbeelden, casuïstiek en theorie. Acute en structurele onveiligheid zijn onderwerpen die aan bod komen. Acute onveiligheid is als een persoon in fysiek gevaar is, diens veiligheid is de komende dagen niet gegarandeerd en hij of zij heeft direct bescherming nodig. Bijvoorbeeld: ex-partnergeweld met wapengebruik.
Bij structurele onveiligheid is er sprake van herhaling of voortduren van onveilige situaties of van geweld in de relatie.

Waarom is het belangrijk dat professionals middels een training meldcode geschoold worden?

Kindermishandeling en huiselijk geweld is een nare situatie waar we het liefst niet mee te maken hebben. De neiging om weg te kijken of om “het even aan te kijken” is begrijpelijk, zeker als je niet goed weet wat te doen. Scholing over signaleren en op een zorgvuldige manier in actie komen is en blijft daarom nodig.”

Bender Academie

Interesse in het volgen van de cursus Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, bekijk alle informatie of schrijf je direct in.

Cursus Meldcode

 

image

Voor meer informatie of advies over deze cursus kun je ook contact met mij opnemen via telefoonnummer 06-39074089 of mail mij via onderstaande button.

Mail direct