Proeve van Bekwaamheid Jeugd

Na het volgen van de SCIOPENG opleiding Jeugdconsulent, kun je ervoor kiezen de Proeve van Bekwaamheid af te leggen. Marije Schellevis heeft dit gedaan, ze vertelt er meer over: ‘De Proeve van Bekwaamheid Jeugd houdt in dat je een theorietoets, praktijktoets (assessment) en rapportage moet afleggen. Eigenlijk het bewijs om te laten zien dat je de basis voor de functie Jeugdconsulent beheerst. Het is tevens een manier om te laten zien wat je tijdens de opleiding hebt geleerd. De opleiding komt in alle onderdelen van de Proeve terug.’

Digitale toets
‘De theorietoets kun je digitaal maken via de SCIOPENG Academie. Ik heb me hierop voorbereid door samenvattingen van de lesstof uit de opleiding te leren. Op deze manier kon ik bij elke vraag snel informatie opzoeken. Zo was het maken van de digitale toets goed te doen. Zo wordt je je extra bewust van de lesstof.’

Praktijktoets
‘Bij de praktijktoets (assessment) ga je een gesprek voeren met een jeugdige (acteur). Bij dit gesprek kun je de gespreksvaardigheden, die je geleerd hebt bij de cursus, en tips uit de cursus inzetten. Je leert tijdens de cursus en het assessment wat jou manier van gesprekken voeren is, wat bij jou past. Daarbij krijg je ook feedback en tips over wat je nog verder kunt ontwikkelen. Wat weer een stukje bewustwording is. Voor mijzelf is dit geen dagelijkse kost en ik heb het als zeer positief ervaren. Ik ben met name trots op mezelf, omdat ik tijdens het assessment heb kunnen laten zien dat ik de gespreksvaardigheden en –technieken beheers.’

Rapportage
Daarna volgt het onderdeel rapportage, vertelt Marije: ‘De rapportage schrijf je over het assessment/gesprek. Ik maak voor mijn werk geen rapportages, wat het wel lastig maakte om een inschatting te maken van wat juist is. Uiteindelijk is me dit gelukt, door de feedback en tips van de cursus mee te nemen tijdens het schrijven.’

Mijn visie
‘Voor mij was het een waardevolle ervaring om de Proeve af te leggen. Het heeft mij laten zien dat ik het in huis heb om als jeugdconsulent aan de slag te gaan. Daarnaast is het een bewustwording van je kwaliteiten en verbeterpunten. Om deze redenen zou ik het ook anderen aanbevelen. Voor mij is de conclusie dat ik met mijn intuïtie en “durf-te-vragen-houding” veel kan bereiken als Jeugdconsulent.

  • Marije Schellevis