"Een leuke klus om je tanden in te zetten"

Aan het woord: Angelique Noodhuis, Wmo consulent bij Bender

Projectteam Bender ontzorgt!

In mijn rol als projectleider ben ik de afgelopen vier maanden met een project voor een Brabantse gemeente aan de slag gegaan.

Binnen het sociale team is in de loop van 2018 een achterstand in aanmeldingen ontstaan als gevolg van een hogere instroom, een reorganisatie en de implementatie van een nieuw werkproces. Een prachtige en uitdagende taak om de achterstanden weg te werken.

Professioneel en gedreven team

Met externe professionals is een ervaren projectteam gevormd voor vier maanden om de achterstanden weg te werken en de ‘eigen’ personeelsleden binnen de gemeente, te ontzorgen. Op deze manier hebben zij de tijd gekregen om te wennen aan het nieuwe werkproces en is een te hoge werkdruk of nog erger, uitval van medewerkers, voorkomen.

Maar waar begin je?

In mijn rol als projectleider heb ik in eerste instantie een analyse van de caseload gemaakt. Hoeveel Jeugd- en Wmo-casussen zijn er? Hoeveel nieuwe aanmeldingen en herindicaties van welke voorzieningen worden er aangevraagd? Zijn er spoedaanvragen? Op basis van dit onderzoek heb ik een advies gegeven over de bezetting van het team, de duur van het project en de prioritering van de casussen. Ik heb hiervoor, samen met twee coördinatoren van het sociale team, nauw samengewerkt en gesprekken gevoerd met potentiele (externe) medewerkers voor het wachtlijstteam. Uiteindelijk zijn we met 7 Bender specialisten en 2 andere collega’s aan de slag gegaan.

Het wachtlijstteam

Met 9 specialisten hebben we dit project opgepakt, de verdeling zag er als volgt uit.

Korte lijntjes

Ik heb wekelijks overlegmomenten gehad met de coördinatoren van het sociale team. Tijdens deze sessies heb ik de voortgang van de caseload, de financiën en de rapportages voor het managementteam besproken. Ook heb ik een belangrijke rol gehad in het beoordelen van de kwaliteit, wat ik steekproefsgewijs heb opgepakt.  

Ons resultaat

Er is voor het projectteam een inwerkprogramma opgeleverd, waarbij we de kwaliteitsmedewerkers van het team ook hebben betrokken. Zij hebben een toelichting gegeven op de werkprocessen, de Wmo-voorzieningen en alle ‘ins en outs’ van de jeugdvoorzieningen. Hierdoor zijn de casussen snel en met een goede kwaliteit opgepakt.

De achterstanden zijn binnen het gestelde budget en tijdsbestek ingelopen door het projectteam. En met als resultaat een dankbare opdrachtgever!

Learnings?

Ja, die zijn er ook! De toetsing van de opgeleverde gespreksverslagen kunnen beter door de ‘eigen’ medewerkers van de gemeente afgehandeld worden aangezien dan direct de juiste coderingen worden toegepast.

Bender met aandacht voor jouw groei!

Wil jij ook ingezet worden op dynamische en uitdagende projecten in het sociaal domein? Dit doen we door jou de aandacht te geven die jij verdient, in de vorm van een interessante baan, persoonlijk contact, opleidingen en een aantrekkelijke beloning. Zo groei jij verder in de wereld van het sociaal domein. Interesse in wat wij te bieden hebben? Werken in het sociaal domein