Traineeship Fysieke Leefomgeving / Omgevingswet van start

Op 4 maart is het Bender traineeship voor het Ruimtelijk domein van start gegaan met 8 frisse dwarsdenkers. We heten Sonam, Thim, Rutger en Rutger, Jeroen, Bart, Vincent en Frank dan ook van harte welkom en wensen jullie veel succes en werkplezier.

Het traineeship bereidt starters, maar ook ervaren professionals, voor om gemeenten te ondersteunen bij de actuele kennis- en capaciteitsvraagstukken die de implementatie van de omgevingswet met zich meebrengt. Het traineeship omvat veel praktijkgerichte opleidingen en persoonlijke begeleiding waarmee de deelnemers in korte tijd als volwaardig beleidsmedewerker aan de slag kunnen bij gemeenten, provincies en waterschappen. Onze frisse dwarsdenkers zijn na afronding van de training direct inzetbaar als bijvoorbeeld projectmedewerker binnen een projectteam omgevingswet of als beleidsmedewerker RO.

Ben jij zelf die frisse dwarsdenker of kunt u zelf een frisse dwarsdenker gebruiken in uw organisatie? Neem dan contact op met Rik van Wijk, 06-18582026