Van vluchteling naar Wmo-consulent

Van Aleppo in Syrië, via Turkije naar Geleen. Dit is in het kort de weg die Wessam Al Halabi heeft afgelegd. Als Syrische vluchteling arriveerde Wessam in september 2015 in Nederland. En nu, 3,5 jaar later, is Wessam gestart als stagiair Wmo-consulent via Bender bij gemeente Sittard – Geleen.

In 2018 is Wessam via Vluchtelingenwerk Nederland in contact gebracht met Bender. In de gesprekken met de regiomanager Astrid Nieboer vertelde Wessam dat hij graag in de zorg aan de slag wilde, maar niet als verzorgende of verpleegkundige. Uiteindelijk is in nauw overleg met Wessam en Vluchtelingenwerk besloten om Wessam te laten deelnemen aan het traineetraject Wmo om opgeleid te worden tot Wmo-consulent. En met succes. Door zijn doorzettingskracht, energie en positiviteit heeft Wessam de pittige opleiding met goed gevolg doorlopen. Vervolgens is Bender gestart met de zoektocht naar een mooie stageplaats voor Wessam. En deze kwam al snel in beeld. Met ingang van 1 maart is Wessam gestart bij gemeente Sittard – Geleen. ‘Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen Vluchtelingenwerk Nederland, gemeente Sittard – Geleen en Bender’, aldus André van Maaswaal, regiomanager Bender. ‘We hebben van meet af aan geloof gehad in de kansen voor Wessam en zijn heel blij dat Bender deze kans kan bieden aan Wessam en vele anderen die zo graag een bijdrage willen leveren aan onze samenleving’.