Verbinder van de toekomst

“In de afgelopen weken heb ik met veel verschillende specialisten uit het Ruimtelijk Domein gesproken. Wethouders, beleidsadviseurs, medewerkers RO, managers, trainers en docenten. Vanuit hun eigen vakgebied werken zij allen naar hetzelfde doel: Het creëren van een betere leefomgeving. Zo heb ik vanuit verschillende invalshoeken een beeld kunnen schetsen van de huidige situatie en ontwikkelingen binnen de Ruimtelijke Ordening. De specialisten waren het unaniem met elkaar eens over één ding, …

Een ruimtelijke visie vanuit het sociaal domein

… om mee te kunnen gaan met de maatschappelijke ontwikkelingen -en dus de nieuwe omgevingswet- moet er iets veranderen aan de manier van werken. Maar alleen een verandering doorvoeren in bestaande werkprocessen is niet voldoende. In veel gevallen is een cultuurverandering noodzakelijk. De Omgevingswet is immers een veranderopgave en geen transponeringstabel. Het succes is voor 80% afhankelijk van de cultuur en voor 20% van de regels. Een cultuurverandering gaat niet over één nacht ijs. De Omgevingswet gaat per 2021 in en nodigt belanghebbenden uit om deze verandering nu al in gang te zetten.” aldus Rik van Wijk, manager ruimtelijk domein.

Traineeship Ruimtelijke Ordening

SCIOPENG speelt in op deze ontwikkelingen met de ontwikkeling van het traineeship Ruimtelijke Ordening. Wij zien dat het sociaal en ruimtelijk domein onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het ruimtelijk domein gaat tot de voordeur en het sociaal domein start daarachter. Maar waar de voordeur nu nog veelal gesloten is, vinden wij dat deze deur wagenwijd open moet staan. Men moet elkaar kunnen vinden en met elkaar kunnen samenwerken. Verbinding is de sleutel tot succes. De verbinding tussen verschillende specialisten, tussen verschillende profielen en tussen verschillende domeinen.

Maar hoe vind je elkaar? Hoe kun je totaal verschillende profielen met elkaar verbinden? Wat is de kunst van het doorvragen om de achterliggende gedachte boven water te krijgen? Hoe ga jij om met weerstand? Hoe krijg jij anderen mee? Hoe kun je een verandering in gang zetten? Hoe wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk gekeken? Dit zijn belangrijke vragen die in het traineeship aan bod komen. De antwoorden op deze vragen én praktische handvatten worden gegeven door verschillende specialisten; mensen die weten hoe het er bij een opdrachtgever aan toe gaat. Zowel vanuit het sociaal domein als het ruimtelijk domein.

Het traineeship RO is erop gericht om young professionals klaar te stomen om te gaan werken in een organisatie die aan het veranderen is. Denk hierbij aan gemeenten, provincies, waterschappen of bijvoorbeeld bouwbedrijven. Er worden modules aangeboden met interessante thema’s die in de praktijk nodig zijn om het vak goed uit te kunnen oefenen. Aandacht voor soft-skills, omgevingsrecht, WABO, milieu, politieke sensitiviteit, rapporteren en beschikken en het opstellen van adviesnota’s zijn voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen.

Wil jij je aanmelden?

4 maart 2019 gaan de eerste trainees van start. Ben jij al nieuwsgierig en wil je weten of je in aanmerking komt voor dit traineeship? Bekijk de vacature voor het traineeship Ruimtelijke Ordening.